Spolek Udržitelný Palacký prokázal, že ve třídění odpadu mají studenti co zlepšit

Po vytřídění obsahu popelnice se hromada směsného odpadu výrazně zmenšila.
Foto: Martina Šaradínová
Pátek 11. listopad 2016, 14:30 – Text: Martina Šaradínová

Na odpad, který produkují studenti na kolejích, si posvítili členové spolku Udržitelný Palacký. V rámci své kampaně Think out of the Bin ve středu přímo za přírodovědeckou fakultou vytřídili odpadky z popelnice původně umístěné u kolejí Bedřicha Václavka. Happening měl nejen motivovat další studenty k separaci odpadů, ale výsledky analýzy jsou podkladem pro jednání se Správou kolejí a menz, případně univerzitou.

„Cílem bylo zjistit, jaký je v popelnici podíl odpadu, který by mohl být zrecyklovaný. Před časem jsme navázali spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky v Praze, kde nám ukázali, jak se taková analýza provádí. Vyzkoušeli jsme si to spolu s nimi a učili se odpad třídit. Děláme to proto, abychom zlepšili odpadové hospodářství na kolejích. Do budoucna bychom se rádi podívali na třídění odpadu na celé univerzitě, ale nyní se zaměřujeme především na koleje, kde studenti produkují odpadu nejvíce,“ uvedl jeden z mluvčích spolku Štěpán Vaškevič. Podle něj je potřeba na kolejích rozšířit počet míst, kam mohou studenti separovaný odpad odložit, a to nejlépe na každou ubytovací buňku.

O možnostech, jak separaci odpadu zvýšit, jedná Udržitelný Palacký se Správou kolejí a menz (SKM). „Je to spolek velmi sympatických lidí a já s nimi rád spolupracuji. Myšlenku zvýšení podílu separovaného odpadu podporujeme, od září jsou v okolí recepce každé koleje umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad. Nebráníme se jejich rozšíření na jednotlivá patra nebo dokonce buňky, v takovém případě je ale třeba dořešit to, zda by se studenti byli schopni postarat i o vynášení separovaného odpadu,“ uvedl ředitel SKM Josef Suchánek. Podle něj by lepší separace mohla mít i ekonomický přínos.

Do třídění hromady odpadu z popelnic se odhodlaně pustili členové i sympatizanti spolku, většinou oblečení do bílých kombinéz a s gumovými rukavicemi na rukou. Po zhruba půlhodině jejich snažení se hromada smíšeného odpadu zmenšila skoro o dvě třetiny, vedle naopak narostly kopy papíru, plechovek, skla a plná byla i bedna na bioodpad. Odpadem se probírala i studentka oboru Mezinárodní rozvojová studia Kateřina Kutková. „Minulý týden jsme si už analýzu vyzkoušeli s Institutem cirkulární ekonomiky. Takže jsme věděli, co nás zhruba čeká. Je ale zajímavé, že odpad od studentů vypadá trochu jinak než v běžné popelnici. Překvapilo mě množství věcí, které by se daly separovat. Doufám, že tato akce může motivovat ostatní studenty a pro nás je to dobrý podklad pro jednání se Správou kolejí a menz a univerzitou o tom, jakým způsobem by se třídění mělo podporovat,“ řekla studentka.

Ve svých aktivitách hodlá spolek pokračovat, na úterý 15. listopadu připravuje výlet s názvem Po stopách olomouckých popelářů. Půjde o exkurzi na třídicí linku, kterou povede Jiří Popelka z ekologického střediska Sluňákov. Udržitelný Palacký ale mimo jiné podporuje i aktivity, které mají tvorbě odpadu předcházet, jako jsou například bezobalové prodejny. 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)