Spolupráce vysokých škol z České a Slovenské republiky přispěje ke zkvalitnění vzdělávání v oblasti diagnostiky pohybového systému

Ilustrační foto: KPK FTK UP
Pondělí 22. listopad 2021, 11:40

Rozvoj vzdělávání v oblasti diagnostiky pohybového systému má v současné době, která se vyznačuje rychlým rozvojem technologií, doprovázeným výrazným poklesem pohybové aktivity, nezastupitelné místo. Jednou z možností, jak dosáhnout odpovídajícího rozvoje znalostí a dovedností, je spolupráce více institucí, které dosahují kvalitních výsledků v oblastech, zabývajících se pohybem člověka a jeho zkoumáním. Na možnost spolupráce těchto institucí je zaměřen program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika (prioritní osa 1. Využívání inovačního potenciálu, konkrétní cíl 1.1 Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce), v rámci kterého probíhá na FTK UP řešení výzkumného projektu „Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému“, registrační číslo NFP304010AYX7. Vedoucím partnerem projektu je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Univerzita Palackého v Olomouci plní roli hlavního přeshraničního partnera. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Projekt je zaměřený na zvýšení relevance obsahu vzdělávání v oblasti diagnostiky pohybového systému s cílem lepšího uplatnění studentů vysokých škol na trhu práce. Cílovou skupinou tedy jsou studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia. V rámci řešení projektu budou vypracovány inovované studijní materiály, zaměřené na oblast kinantropologie, odpovídající požadavkům současné praxe, s přesahem a vizí pro následující období. Tyto materiály budou obsahovat aktuální metody diagnostiky pohybového systému, doplněné o příslušné aplikace, způsob vyhodnocení dat a jejich interpretaci. Vytvořené materiály budou umístěny na webové stránky, které budou volně přístupné studentům i dalším zájemcům o tuto problematiku. V rámci České republiky se bude řešitelský tým zaměřovat zejména na oblast biomechaniky a biomechanické analýzy pohybu různých populačních skupin.

Jedním z cílů projektu je umožnit spolupráci vysokých škol v rámci České republiky a tuto spolupráci rozšířit o vysoké školy v rámci příhraničních regionů Slovenské republiky. Kromě již zmíněných institucí (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě; Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci) se na přípravě a ověření studijních materiálů budou za českou stranu podílet Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě, Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně a Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na slovenské straně budou tuto funkci zajišťovat Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Z analýzy dosavadního stavu vzdělávání v oblasti diagnostiky pohybového systému je zřejmé, že aktuální studijní materiály neposkytují adekvátní poznatky odpovídající současné praxi. Dalším nedostatkem je skutečnost, že mnoho studijních materiálů je v tištěné formě, což snižuje studentům jejich dostupnost, podobně jako následnou možnost vizualizace provedení metodických postupů a způsobů analýzy pohybu. Projekt by proto měl výraznou měrou přispět nejen k inovaci, ale také k digitalizaci vzdělávání v oblasti diagnostiky pohybového systému člověka, které je realizováno na vysokých školách zaměřených na zdravotnické vědy a tělesnou kulturu.

Skutečnost, že na realizaci programu se budou podílet vědeckopedagogičtí pracovníci a odborníci z praxe v oblasti fyzioterapie, rehabilitace, biomechaniky a funkční diagnostiky, umožní komplexní náhled na řešenou problematiku. Vytvoří se tím partnerská síť pro vzdělávání v rámci institucí zapojených do řešení projektu, která bude sloužit k šíření jeho výsledků v příslušných regionech. Studenti vysokých škol získají přístup k novým učebním materiálům, vytvořeným v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a s využitím moderních technologií. To by jim mělo umožnit zefektivnit jejich studium, zvýšit kvalitu dostupných informací a následně zlepšit uplatnitelnost na trhu práce.

 

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)