Středoškoláci nahlédli do světa kvantové fyziky

Fotogalerie: Šárka Chovancová
Čtvrtek 25. listopad 2021, 12:00 – Text: Šárka Chovancová

Především na kvantové technologie a jejich možné praktické využití byl zaměřen olomoucký workshop Quantum MeetUP pro středoškolské studenty, který se v rámci projektu NONGAUSS uskutečnil v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Neformálního setkání se zúčastnilo pětašedesát studentů z patnácti středních škol z celé České republiky.

„Workshop Quantum MeetUP se zaměřil na seznámení středoškolských studentů a vyučujících s hlavními výzkumnými směry v oblasti kvantové fyziky na katedře optiky a vytvořil prostor, ve kterém se setkali studenti se společným zájmem o fyziku. Chtěli jsme je seznámit s kvantovými technologiemi a vysvětlit jim, jakou roli mohou hrát v budoucnosti,“ uvedl Ondřej Černotík z pořádající katedry optiky.

Na Quantum MeetUPu nejprve zazněla přednáška seznamující studenty s obecným přehledem o problematice kvantové optiky, poté měli účastníci možnost navštívit pět tematických stanovišť, věnovaných vybraným směrům výzkumu na katedře optiky přírodovědecké fakulty. „Kvantová fyzika nám umožňuje popsat nové, zajímavé a lidskou zkušeností těžko postihnutelné jevy, které je možno využít pro konstrukci kvantových počítačů. Jedná se například o superpozici, jejíž obtížná uchopitelnost je demonstrována myšlenkovým experimentem se Schrödingerovou kočkou,“ popsal Vojtěch Kala, který se na workshopu věnoval nelineárnímu stlačení.

Studenti, z nichž někteří studují na fakultních školách přírodovědecké fakulty, se také mohli seznámit se základními experimenty, které potvrzují částicovou i vlnovou povahu světla. Dozvěděli se o základních technikách a fyzikálních principech kvadrupólové pasti, laserového chlazení či konstrukce vakuové komory a vysvětlili si interakci světla s atomovými oblaky. „Všechny debaty byly doplněny jednoduchými experimenty, které si studenti mohou vyzkoušet doma i ve škole. Bylo vidět, že experimentální část je zaujala nejvíce,“ doplnila Martina Nováková, která na Quantum MeetUPu představila částice světla – fotony.

Projekt NONGAUSS, financovaný EU, umožňuje vědcům z UP zaměřit se na oblast teoretické negaussovské kvantové fyziky, která je v České republice málo prozkoumaná. Katedra optiky PřF UP spolupracuje s výzkumnými týmy z pařížské Sorbonny a Dánské technické univerzity v Lyngby. Doplňkové laboratoře pokrývají spektrum moderních optických, atomových, mechanických a pevnolátkových experimentů v kvantové technologii. Součástí programu jsou workshopy, letní školy, odborné návštěvy a prezentace na mezinárodních konferencích. Začínající a starší výzkumní pracovníci budou rovněž formulovat nové projektové návrhy, připravovat přehledové články a žádat o granty a stipendia EU na výzkum.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)