Středoškoláci nahlédli do světa kvantové fyziky

Fotogalerie: Šárka Chovancová
Čtvrtek 25. listopad 2021, 12:00 – Text: Šárka Chovancová

Především na kvantové technologie a jejich možné praktické využití byl zaměřen olomoucký workshop Quantum MeetUP pro středoškolské studenty, který se v rámci projektu NONGAUSS uskutečnil v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Neformálního setkání se zúčastnilo pětašedesát studentů z patnácti středních škol z celé České republiky.

„Workshop Quantum MeetUP se zaměřil na seznámení středoškolských studentů a vyučujících s hlavními výzkumnými směry v oblasti kvantové fyziky na katedře optiky a vytvořil prostor, ve kterém se setkali studenti se společným zájmem o fyziku. Chtěli jsme je seznámit s kvantovými technologiemi a vysvětlit jim, jakou roli mohou hrát v budoucnosti,“ uvedl Ondřej Černotík z pořádající katedry optiky.

Na Quantum MeetUPu nejprve zazněla přednáška seznamující studenty s obecným přehledem o problematice kvantové optiky, poté měli účastníci možnost navštívit pět tematických stanovišť, věnovaných vybraným směrům výzkumu na katedře optiky přírodovědecké fakulty. „Kvantová fyzika nám umožňuje popsat nové, zajímavé a lidskou zkušeností těžko postihnutelné jevy, které je možno využít pro konstrukci kvantových počítačů. Jedná se například o superpozici, jejíž obtížná uchopitelnost je demonstrována myšlenkovým experimentem se Schrödingerovou kočkou,“ popsal Vojtěch Kala, který se na workshopu věnoval nelineárnímu stlačení.

Studenti se také mohli seznámit se základními experimenty, které potvrzují částicovou i vlnovou povahu světla. Dozvěděli se o základních technikách a fyzikálních principech kvadrupólové pasti, laserového chlazení či konstrukce vakuové komory a vysvětlili si interakci světla s atomovými oblaky. „Všechny debaty byly doplněny jednoduchými experimenty, které si studenti mohou vyzkoušet doma i ve škole. Bylo vidět, že experimentální část je zaujala nejvíce,“ doplnila Martina Nováková, která na Quantum MeetUPu představila částice světla – fotony.

Projekt NONGAUSS, financovaný EU, umožňuje vědcům z UP zaměřit se na oblast teoretické negaussovské kvantové fyziky, která je v České republice málo prozkoumaná. Katedra optiky PřF UP spolupracuje s výzkumnými týmy z pařížské Sorbonny a Dánské technické univerzity v Lyngby. Doplňkové laboratoře pokrývají spektrum moderních optických, atomových, mechanických a pevnolátkových experimentů v kvantové technologii. Součástí programu jsou workshopy, letní školy, odborné návštěvy a prezentace na mezinárodních konferencích. Začínající a starší výzkumní pracovníci budou rovněž formulovat nové projektové návrhy, připravovat přehledové články a žádat o granty a stipendia EU na výzkum.

Zpět