Student Univerzity Palackého Michal Nguyen se stal držitelem Ceny Jana Opletala

Michal Nguyen při předávání ceny.
Repro: Žurnál UP
Úterý 16. listopad 2021, 21:15 – Text: Ivana Pustějovská

Michal Nguyen, student 2. ročníku doktorského studijního programu Historické vědy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a akademický senátor, se stal laureátem Ceny Jana Opletala. Společně s ním obdržel uvedenou cenu in memoriam Pavel Švanda, někdejší posluchač Fakulty architektury VUT. Nejvyšší studentské ocenění v České republice uděluje Studentská komora Rady vysokých škol za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci.

Cena se uděluje u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Letos, kdy se konal již její desátý ročník, se tak stalo v předvečer svátku 17. listopadu. Historicky poprvé tuto poctu získal zástupce Univerzity Palackého. Michala Nguyena na toto vyznamenání po schválení studentskou částí Akademického senátu UP navrhli společně rektor Martin Procházka a předseda AS UP Jiří Langer. „Význam působení kolegy Nguyena spatřujeme zejména v tom, že se soustavně podílí na hájení akademických svobod, posilování studentských práv a svobod, stejně jako v jeho nasazení při realizaci aktivit podporujících rovné zacházení a v boji proti diskriminaci,“ zdůvodnili nominaci studenta, který je také aktivním členem AS UP a 2. místopředsedou AS FF UP.

„Získat Cenu Jana Opletala je něco neskutečného, čemu stále nemůžu uvěřit. V celé zemi by se našla řada lidí, kteří by si takové ocenění zasloužili. Výbor ceny ale vybral zrovna mě. Je to velká pocta, ale také velký závazek,“ řekl Michal Nguyen. Jak dodal, ocenění je pro něj především důkazem, že jeho snažení a práce na univerzitě a pro univerzitu má smysl a reálný dopad. „Přál bych si, aby za dva roky, až se bude cena znovu udílet, bylo alespoň dvakrát více nominovaných, aby mezi nimi byli opět studentky a studenti Univerzity Palackého a aby všichni stále a více pracovali na rozvoji akademických práv, svobod a postavení studujících,“ dodal Michal Nguyen.

Pamětní list převzali také blízcí laureáta in memoriam Pavla Švandy, jenž nejen svými texty vystupoval aktivně proti totalitnímu komunistickému režimu a vymezoval se proti nedemokratickým hodnotám, měl víru ve svobodu a naději v budoucnost. Pavel Švanda byl křesťanský literárně činný aktivista a student Fakulty architektury VUT. Na podzim roku 1980 se zapojil do křesťanského hnutí kolem Charty 77, stejně tak byl napojen na pražský disent. V roce 1981 odmítl účast u povinných voleb. Za své morální hodnoty a víru ve svobodu zaplatil však daň nejvyšší. Na podzim roku 1981 bylo jeho tělo nalezeno na dně propasti Macocha.

„Vybrat vítěze bylo opravdu náročné, sešly se nám kvalitní nominace. Výbor měl tedy rozhodně o čem diskutovat. Z výsledku mám radost, laureáti si toto ocenění jednoznačně zaslouží,“ řekl předseda Výboru Ceny Jana Opletala a její dřívější laureát Michal Zima.

Do desátého ročníku bylo přihlášeno celkem 12 nominací z celé země. Za Univerzitu Palackého byla letos nominována ještě studentka Organizace a řízení ve zdravotnictví na fakultě zdravotnických věd Jana Kozlovská. Navrhla ji studentská kurie Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP, která mj. vyzdvihla její aktivitu při zakládání Studentského spolku FZV, jehož se stala i první předsedkyní, a její pomoc při hájení práv studentů a studentek.

Návrhy na cenu mohou mj. předkládat rektoři, děkani, akademické senáty vysokých škol a fakult nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu či členové SK RVŠ. Letošní nominace i jejich zdůvodnění najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)