Studenti a učitelé PdF UP navštívili Brusel, přijala je místopředsedkyně Evropského parlamentu

Foto: archiv PdF UP
Úterý 20. červen 2023, 11:53

Počátkem června vyrazila skupina studentů a pedagogů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na pozvání představitelů Evropského parlamentu v Bruselu na tematickou exkurzi orientovanou na problematiku Evropské unie a její fungování. Hlavním cílem pak bylo zvýšit povědomí budoucích pedagogů o evropské politice a demokracii, o důležitosti evropské spolupráce a o principech, na kterých EU funguje.

„Každý budoucí pedagog – bez rozdílu aprobace – by měl být vybaven alespoň základní znalostí o tom, co je Evropská unie, na jakých principech funguje a jaké dopady má na život nás všech, kteří jsme její součástí,“ uvádí Kamil Kopecký, jeden z organizátorů tematické návštěvy. Toho doplňuje jeho kolega Michal Kříž: „Exkurze je vynikající cestou, jak budoucím pedagogům zprostředkovat znalosti, dovednosti a především zážitky, které pak mohou aktivně uplatnit ve své pedagogické praxi. Je skutečně velký rozdíl mezi tím, kdy si o EU vyprávíme někde ve škole… a kdy jsme skutečně fyzicky přítomni na místech, kde se tvoří historie a také naše budoucnost.“

Exkurze byla zahájena tematickou přednáškou o historii Evropské unie a jejích principech, stejně jako o fungování Evropského parlamentu a jeho sídel v Bruselu a Štrasburku. Poté následovalo jednání s místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou z frakce Renew Europe, se kterou již několik let naše fakulta spolupracuje prostřednictvím projektu E-Bezpečí a Digidoupě v různých oblastech (digitální vzdělávání, kyberbezpečnost, IT apod.). Poté již následovala samotná prohlídka.

V rámci exkurze studenti a pedagogové navštívili např. budovu Paul-Henri Spaaka s The European Parliament Hemicycle, což je největší jednací sál Evropského parlamentu, kde se poslanci EP scházejí během plenárních zasedání a kde se vedou historická hlasování a rozpravy, která mění způsob života lidí v celé Evropské unii (nedávno zde např. vystoupil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj).

Co je zajímavé, jen pár metrů od budovy nalezneme ryze českou stopu – Lavičku Václava Havla, která sem byla umístěna v roce 2021. Nešlo odolat.

Krátce po poledni naše výprava zamířila na prohlídku Domu evropských dějin, který se nachází nedaleko Evropského parlamentu. Stálá expozice nám umožnila se blíže seznámit s dějinami Evropy, díky moderním technologiím jsme si mohli poslechnout komentovanou prohlídku i v českém jazyce. Expozice v šesti patrech budovy nabízí relativně ucelený pohled na historický, politický i kulturní vývoj evropského kontinentu. Každý návštěvník dostane u vchodu vlastní tablet se sluchátky a vše, co v jednotlivých patrech vidí, je doprovázeno komentářem aktualizovaným podle toho, kde se zrovna daná osoba nachází včetně možnosti získat o jednotlivých exponátech více informací. Interaktivní a prostorově výjimečná expozice, zaměřená i na artefakty běžného života v různých obdobích evropských dějin, by neměla ujít pozornosti nikomu s ambicí působit v systému vzdělávání.

„Jsem velmi ráda, že jsem měla příležitost se zájezdu do Bruselu zúčastnit. Jsem přesvědčena, že možnost poznávat svět je zejména pro mladé lidi velkým benefitem pro jejich osobní i profesní rozvoj. O to symboličtější byla návštěva Evropského parlamentu, jakožto jednoho z orgánů Evropské unie, která se svou politikou, ale i finančními prostředky významně podílí na plynulosti cestovního ruchu v rámci států EU,“ sdílí své dojmy Anna Sedláčková, studentka třetího ročníku PdF UP a členka Češtinářského spolku.

„I když tematicky lze návštěvu Evropského parlamentu spojit především s mediální výchovou, popř. s naším cyklem Svět médií v 21. století, v nichž se studenty diskutujeme o médiích a dalších příbuzných tématech, týkajících se ČR i celé EU, považuji tuto exkurzi i za cennou zkušenost pro studenty, jak poznat jiné, cizojazyčné prostředí, které se školou a vzděláváním souvisí“, doplnil Kamil Kopecký. „Doufáme, že nejde o ojedinělou akci, v podobných cestách chceme samozřejmě pokračovat i v dalších letech. Jde z našeho pohledu sice o krátkodobou zkušenost, ale vhodně doplňující další existující možnosti, které studenti v průběhu studia mají (např. programy Erasmus+, popř. zahraniční stáže)“, uzavírá Michal Kříž.

Účastníci zájezdu, PdF UP v Olomouci

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)