Studenti lékařské fakulty nadělovali spolu s Mikulášem, čertem a andělem

Hlavní část mikulášské nadílky na lékařské fakultě směřovala na konto občanského sdružení Šance.
Fotogalerie: Velena Mazochová
čtvrtek 6. prosinec 2018, 14:00 – Text: Velena Mazochová

Sváteční závěr zimního semestru si dopřáli studenti a zaměstnanci lékařské fakulty, kteří se tradičně potkali s Mikulášem, čertem a andělem a společně rozsvítili vánoční strom. K působivé atmosféře adventu a nadcházejících vánočních svátků přispělo předání symbolického šeku na více než sto tisíc korun pro občanské sdružení Šance. 

Na setkání připravené studentskými organizacemi dorazil tradičně Mikuláš alias děkan Milan Kolář spolu s proděkankami Eliškou Sovovou a Hanou Kolářovou v kostýmech čerta a anděla. Společně popřáli studentům krásný adventní čas, příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do příštího roku. „Kouzelná doba adventu vybízí k tomu, abychom se alespoň na malou chvíli zastavili, podívali se kolem sebe a popřemýšleli, co dobrého jsme udělali a čím jsme přispěli našim bližním. Vy sami jste už fakultě dárek dali – vaší zásluhou tady panuje ta krásná atmosféra, pocit sounáležitosti, přátelství, vzájemné komunikace a snahy vyjít si vstříc. Jako svatý Mikuláš slibuji, že se za to přimluvím u děkana, aby na vás všichni byli hodní při zvládání všech zápočtů, kolokvií a zkoušek,“ slíbil studentům Mikuláš. 

Schopnost myslet na druhé a rozdávat radost kolem sebe potvrdili studenti čtvrtého ročníku, kteří se rozhodli obdarovat občanské sdružení Šance, jehož posláním je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. Na jeho konto odevzdali výtěžek z letošního „půlení mediků“ v celkové výši více než sto tisíc korun. „Z charitativní dražby se vybralo 84 400 korun. Jako čtvrťáci jsme se rozhodli, že k tomu přidáme všechny peníze ze vstupného. Je nám ctí, že můžeme přispět celkovou částkou 108 801 korun,“ upřesnila studentka čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Anna Ondrušková, která zároveň poděkovala všem, kteří se na akci podíleli svými dary i jejich vydražením.

 „Jste naprosto úžasní, je to obrovská částka, za kterou vám jménem nadace moc děkuji,“ uvedla zástupkyně Šance Eva Greplová při převzetí symbolického šeku. Jak dodala, finanční podpora bude využita pro rekonstrukcí chirurgického oddělení na Dětské klinice a dětské herny na hemato-onkologickém oddělení nebo na vybudování kuchyňky pro personál a rodiče. 

Předvánoční závěr semestru v prostorách foyer Dostavby Teoretických ústavů doprovodila hromadná ochutnávka punče, společné fotografování i prodej červených stužek, které spolu s vepsaným vánočním přáním doplnily ozdoby vánočního stromu. „Ta přáníčka se zcela určitě vyplní,“ ujistil Mikuláš. 

Mikulášskému veselí předcházelo setkání akademické obce s děkanem fakulty, který zrekapituloval plnění úkolů z uplynulého období a představil plány do budoucna. Připomněl přitom zejména schválení národního programu k finančnímu zajištění vyššího počtu posluchačů lékařských fakult na období 2019–2029, získání institucionální akreditace, otevření výdejny menzy v prostorách Teoretických ústavů nebo akreditaci a reakreditaci studijních programů. Studenty a pedagogy informoval o dílčích jednáních k plánovanému vzniku Vysokoškolského ústavu UP, o přípravě nových doktorských studijních programů i o zahájení evropské akreditace LF UP. „Všechny pozitivní informace o vývoji lékařské fakulty jsou především výsledkem práce a úsilí celé její akademické obce,“ zdůraznil děkan Milan Kolář.