Studenti ošetřovatelství z Nebrasky poznali FZV, fakultní nemocnici i kolegy z Ukrajiny

Foto: David Kresta
Středa 25. leden 2023, 8:00 – Text: David Kresta

Fakulta zdravotnických věd UP hostila během ledna americké studenty. Až z Nebrasky přijeli do Olomouce studenti oboru ošetřovatelství, pro které byl ve spolupráci fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc připraven bohatý třítýdenní program výuky, exkurzí a stáží.

Šest studentů ošetřovatelství z partnerské University of Kearney sbíralo během ledna poznatky a zkušenosti z lékařských i nelékařských oborů. „Kolegové z Ústavu ošetřovatelství, Ústavu porodní asistence a Ústavu klinické rehabilitace pro studenty zajistili výuku v učebnách naší fakulty. Velké díky patří také kolegyním a kolegům z Fakultní nemocnice Olomouc, kteří zorganizovali a zrealizovali program v nemocnici a během běžného provozu svých pracovišť se studentům velmi ochotně věnovali,“ zdůraznila zástupkyně přednosty Ústavu ošetřovatelství Renáta Váverková.

Během nabitého programu studenti navštívili Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, I. chirurgickou kliniku, Oddělení rehabilitace, Oddělení urgentního příjmu, Hemato-onkologickou kliniku, PICC tým na Kardiochirurgické klinice, Oddělení léčebné výživy, I. interní kliniku – kardiologickou, Kliniku nukleární medicíny a Porodnicko-gynekologickou kliniku. Studenti ocenili také příležitost seznámit se s pracovištěm potrubní pošty. Velmi pozitivně hodnotili přístup pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc i vybavení pracovišť.

„Je to moje první návštěva Evropy a jsem moc ráda, že jsem mohla poznat právě Českou republiku. Moje rodina pochází z Wilberu, který je označovaný jako hlavní české město ve Spojených státech. Bylo moc příjemné, jak se o nás všichni starali a jak byli pohostinní. Poznala jsem tu spoustu příjemných lidí. Výuka i exkurze pro nás byly velmi přínosné. Jsem ve druhém ročníku, takže ještě nemám možnost pracovat s pacienty, proto jsem ocenila příležitost podívat se na denní chod vaší nemocnice. Asi největší dojem na mě udělalo Oddělení urgentního příjmu. Velmi mě také zaujala fyzioterapie a porodní asistence a celkově zdejší péče a přístup k pacientům,“ popsala studentka Morgan Bice.

„Realizace programu pro nás byla výzvou a jsem velmi ráda, že návštěva zahraničních studentů na půdě naší fakulty proběhla bez problémů. Věřím, že spolupráce mezi univerzitami bude pokračovat a že příští rok přivítáme další studenty. Chtěla bych za bezproblémovou přípravu poděkovat kolegyním Petře Kašparové a Ireně Jedličkové,“ uvedla Renáta Váverková.

V rámci pobytu se hosté z Nebrasky také setkali a diskutovali v Americkém centru UP se studenty z Ukrajiny (více zde).

„Věřím, že tímto pobytem bude navázána úspěšná spolupráce jak v oblasti vzdělávání, tak i vědy a výzkumu. Prvním krokem bylo zahájení rozhovorů na téma joint degree v oblasti organizace a řízení ve zdravotnictví. Chtěl bych poděkovat kolegům z filozofické fakulty, kteří s University of Kearney dlouhodobě spolupracují a tento pobyt pomohli zprostředkovat,“ shrnul děkan Fakulty zdravotnických věd UP Jiří Vévoda.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)