Studenti PřF vytvořili webové stránky kostela svatého Mořice i unikátních Englerových varhan

Foto: Karel Hron
Úterý 4. květen 2021, 13:00 – Text: Šárka Chovancová

Studenti katedry informatiky přírodovědecké fakulty Ivo Šmerek a Daniel Bazala vytvořili nové webové stránky pozdně gotického kostela svatého Mořice v centru Olomouce, které obsahují informace o dění ve farnosti i údaje o památce samotné. Kostel od roku 2018 prochází rozsáhlou rekonstrukcí a nyní přišla řada i na unikátní Englerovy varhany pocházející z roku 1745 – těm studenti věnovali samostatný web. Varhany byly loni rozebrány a čeká je náročná oprava, na kterou mohou lidé prostřednictvím nových webových stránek přispět.

Webové stránky vznikly u příležitosti rekonstrukce kostela svatého Mořice a jeho varhan. Kostel dostal nový kabát, stejně tak i jeho web, který si o to již několik let říkal. Ten jsme od základu přestavěli, přeorganizovali a umožnili správcům jednodušší manipulaci s webovým obsahem," uvedl Ivo Šmerek.

Tvorbu webových stránek kostela svatého Mořice zaštítila Přírodovědecká fakulta UP. Projekt nového webu této památky neměl od počátku pevně stanovený návrh a postupně se v průběhu několika měsíců zdokonaloval. „Webová prezentace má sloužit především dvěma cílovým skupinám – farníkům z římskokatolické farnosti sv. Mořice a turistům, kteří by se rádi dověděli něco z historie i současnosti památky," popsal obsah webu Daniel Bazala.  

Englerovy varhany

Farníci na novém webu najdou aktuální informace o dění ve farnosti a také o jejích službách. Turistům web přibližuje historii a kulturní význam památky, která patří k dominantám centra Olomouce, a to i pomocí fotogalerie. Z webu lze přejít na internetové stránky věnované Englerovým varhanám, které jsou největším hudebním nástrojem svého druhu v Česku a řadí se mezi nejmohutnější varhany v celé střední Evropě.

„Tento web umožňuje veřejnosti adoptovat si píšťaly dle vlastního výběru. Kdokoliv tak může snadno a rychle finančně přispět na probíhající rekonstrukci varhan," podotkl Ivo Šmerek. Varhany v kostele svatého Mořice tvoří celkem 7884 píšťal. Unikátní hudební nástroj si podle Daniela Bazaly svoje vlastní internetové stránky zasloužil. „Na webu je zmíněna jejich historie, nechybí ani seznam varhaníků, audiovizuální záznamy a samozřejmě to nejdůležitější – adopce píšťal. S tvorbou varhanních stránek nám pomáhali hlavní varhaník Jiří Stodůlka a diecézní organolog Jan Gottwald," podotkl Daniel Bazala.

Podoba nových webových stránek nadchla probošta římskokatolické farnosti u svatého Mořice Františka Hanáčka. „V uplynulých dvou letech náš chrám prošel náročnou rekonstrukcí a nové webové stránky jsou taktéž takovou novou fasádou, na kterou můžeme být právem hrdí," komentoval web František Hanáček a ocenil ochotu, vstřícnost i profesionalitu studentů přírodovědecké fakulty, kteří se na tvorbě internetových stránek podíleli.

Zpětná vazba

Součástí nového webu kostela svatého Mořice je i formulář zpětné vazby, takže každý návštěvník může autorům napsat komentář k obsahu či nápady pro případné vylepšení webových stránek. „Pár takových zpráv už se nám sešlo," dodal Ivo Šmerek, který doufá, že i díky nové webové prezentaci se zvýší zájem veřejnosti o tuto historickou památku v centru Olomouce.

Zpět