Studenti přibližují (ne)zapomenuté příběhy seniorů

Seriál v měsíčníku Olomoucký kraj zahájil příběh paní Věry Navrátilové. Repro: Žurnál UP
pondělí 18. únor 2019, 8:00 – Text: Martin Višňa

Studenti cyrilometodějské teologické fakulty zpracovávají zajímavé životní příběhy seniorů. Aktivita má pomoci propojit seniory z pobytových sociálních zařízení s mladou generací. Osudy, které by neměly být zapomenuty, si čtenáři mohou pravidelně přečíst na stránkách měsíčníku Olomoucký kraj.

Rubrika (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje se stala součástí regionálního zpravodaje jako součást projektu Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji II. Jeho cílem je rozvoj občanských kompetencí seniorů prostřednictvím účasti seniorů na formálním i neformálním komunitním životě. Záštitu nad aktivitou převzal hejtman Ladislav Okleštěk.

Pro zpracování příběhů byla oslovena katedra křesťanské sociální práce, která s krajským oddělením sociálně-právní ochrany úzce spolupracuje. „Někteří senioři se nemohou vyrovnat se svou situací, připadají si pro společnost nebo pro vlastní rodinu neužiteční a stávají se apatickými. Projekt je chce z této netečnosti vytáhnout, dát jim znovu pocit zájmu o vlastní osobu a připomenout jim jejich důležitost na tomto světě. Příběhy seniorů studenti zpracovávali v rámci předmětu Posouzení životní situace,“ uvedla odborná asistentka katedry Zlatica Dorková.

Studenti podle ní nejprve měli obavu, zda zadaný úkol zvládnou. „To však pominulo, když se se seniory setkali. Studenti oceňovali, že senioři o aktivitě věděli, někteří měli předem připravené poznámky, jiní dobové či aktuální fotografie. V závěrečné sebereflexi studenti uváděli, že se zlepšili ve vedení rozhovoru, aktivním naslouchání, improvizaci, reflexi, trpělivosti a naučili se zpracovat životní příběh,“ dodala.  

Podle jedné z autorek (Ne)zapomenutých příběhů Aleny Vaňousové jsou senioři ochotní vyprávět, stačí se jen o ně zajímat a vyhradit si čas. „I přes svůj pokročilý věk si pan Osička pamatoval mnohé věci ze svého života a nevadilo mu podělit se o ně. Celkově byl velmi otevřený a sdílný. Měla jsem dojem, že ho má pozornost a zájem těší. Později mě dokonce pan Osička pozval k nim do domova na koncert. Protože jsem se ale nemohla zúčastnit, navštívila jsem pana Osičku v lednu. Byl rád a pokračoval ve vyprávění o svém životě,“ vzpomněla studentka teologické fakulty.

Se „svou“ seniorkou se chystá znovu setkat a dovykládat si, co nestihly, i Zdeňka Šebelová. „Rozhovor pro mne byl cenným vhledem do historie skrze životní příběh a popisované události. Díky těmto setkáním se seniory si vážím svobody, kterou u nás v České republice (ještě stále) máme. Není samozřejmostí. Také si uvědomuji, jak lehce se historie může opakovat. Tyto zkušenosti předávané seniory mladším generacím by pro nás měly být apelem a důvodem k zamyšlením se nad tím, zda současný stav demokracie je skutečně demokracií. Záleží na nás, kam se bude politická situace v našem státě ubírat,“ řekla.

Svoji zkušenost doplnil i další ze studentů Lukáš Weselowski. „Profesně tato aktivita prověřila mé schopnosti vést narativní rozhovor, sbírat data, autenticky a strukturovaně je prezentovat v článku. Osobnostně mi přinesla dvě milá mezigenerační setkání, možnost nahlédnout do zkušeností a postojů lidí, které bych jinak patrně nepotkal,“ uvedl  

Studenti od října loňského roku uskutečnili celkem 23 rozhovorů, na stránkách krajského zpravodaje se první objevil v prosinci. „Plánujeme v této aktivitě ve spolupráci s krajským úřadem pokračovat. A přemýšlíme i o dalších aktivitách, které by bylo možné se studenty a Dobrovolnickým centrem UP realizovat,“ dodala Zlatica Dorková.

Zpět