Studenti se můžou ucházet o cenu rektora

Rektor opět ocení studenty.
Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Pátek 6. listopad 2020, 8:00 – Text: (red))

Jestli považujete svou závěrečnou diplomovou práci nebo odborný článek za zdařilé, přihlaste je do soutěže o Cenu rektora UP. Do ní mohou být přihlášeni také studenti-sportovci, hodnotit se v tomto případě bude nejlepší sportovní výkon v akademickém roce 2019/2020. Přihlášky, práce a potřebné sounáležitosti je nutné zaslat organizátorům do 1. prosince 2020 (včetně).

Práce obhájené v roce 2019 či 2020 bude posuzovat komise složená ze zástupců všech fakult Univerzity Palackého. Ty nejlepší pak navrhne rektorovi k ocenění.

„Přihlásit je možno obhájené bakalářské nebo magisterské diplomové práce nebo článek uveřejněný v odborném tisku. Práce přihlášené do soutěže v minulých letech nebudeme přijímat,“ uvedl Tomáš Krejčiřík z oddělení komunikace UP. „Autoři vítězných prací a nejlepší sportovci dostanou od rektora UP Jaroslava Millera diplom a jistě je potěší také finanční odměna,“ upřesnil.

Do soutěže je potřeba zaslat práci spolu s vyplněnou přihláškou, posudky či zhodnocením přínosu práce. V případě sportovních cen je nutné za jednotlivce či kolektiv vyplnit návrhový list. Podrobné podmínky i potřebné formuláře najdete na úřední desce UP.

V minulém ročníku rektor UP ocenil 19 studentských prací. Nejvíce byli zastoupeni posluchači filozofické a pedagogické fakulty. Dalších 7 cen obdrželi studenti za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – autoři 37 nejlepších vědeckých knih.

Zpět