Studenti „vyšli ven“ na obranu ústavních hodnot

V největším počtu se do výstražné stávky zapojili účastníci, kteří se sešli na Žižkově náměstí před pedagogickou fakultou.
Fotogalerie: (red)
čtvrtek 15. březen 2018, 15:42 – Text: (red)

Půlhodinovou výstražnou stávkou vyzvali studenti Univerzity Palackého představitele České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. S mottem „Vyjdi ven“ se na ní sešlo před svými fakultami na dva tisíce studentů na několika místech v Olomouci, a připojilo se tak ke společnému protestu vysokoškoláků z celé České republiky.

Svůj nesouhlas s přístupem nejvyšších politických představitelů České republiky k ústavě zformulovali studenti v prohlášení, v němž vyzývají prezidenta České republiky, aby plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Žádají rovněž, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky a nevytvářela nové ústavní pořádky. Apelují také na Senát Parlamentu ČR, aby důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí. 

„Jde zejména o Ústavu, která je vykládána ´tvůrčím´ způsobem. Cílem je připomenout veřejnosti a politické scéně především, že jako studenti tyto kroky vnímáme a nesouhlasíme s nimi,“ uvedl jeden z hlavních organizátorů studentské stávky v Olomouci a student filozofické fakulty Michal Nguyen.

Zcela zaplněné bylo například Žižkovo náměstí, na kterém si studenti hned několika fakult vyslechli znění výzvy #VyjdiVen. Souhlas s jejím zněním mohli stvrdit svým podpisem a svou aktivitu zdokumentovat fotografií. Se spontánním výkřikem „Tak jdeme!“ tam od právnické fakulty vyrazily dvě stovky jejích studentů. O své účasti ve stávce ani na chvíli nepochyboval Vojtěch Tůma, student 1. ročníku oboru Právo. „Nelíbí se mi, v jaké situaci, stavu je nyní náš stát z pohledu ústavních hodnot. Navíc premiér, trestně stíhaný, není schopný sestavit vládu. Mělo by se s tím začít něco dělat,“ vysvětlil svou motivaci Vojtěch Tůma. V davu nespokojených studentů se objevili i zaměstnanci fakulty. 

Podle stejného scénáře se odvíjela výstražná stávka i na dalších místech univerzitního města. „Připojili jsme se k ostatním, protože cítíme povinnost vyjádřit se k věcem, které výzva obsahuje,“ uvedla za mediky koordinátorka výstražné stávky před Teoretickými ústavy lékařské fakulty, Barbora Jurovicová, studentka pátého ročníku všeobecného lékařství. Upozornila zároveň, že nejde o jednorázovou akci. „Samozřejmě počkáme, jak se oslovení politici vyjádří a jaký to bude mít ohlas. Potom se domluvíme, jak případně pokračovat dál.“

„To, co se děje, není normální a jsem rád, že se studenti dohodli, že to řeknou. Na podzim budeme volit děkana. Kdyby byl navržen člověk, který nemá lustrační osvědčení, tak by ho prostě dělat nemohl, a ani by to nikoho nenapadlo. A kdyby nedostal důvěru senátu, tak by nemohl být pověřen na dobu neurčitou a dělat přitom personální změny nebo měnit koncepci studijních programů. Když to není představitelné na fakultě, tak by to nemělo být možné ve vládě,“ zdůraznil předseda fakultního akademického senátu Jan Strojil.

Téměř stovku studentů, pedagogů a zaměstnanců lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc přišel podpořit také senátor a primář Novorozeneckého oddělení Lumír Kantor, který připomněl některé historické paralely. „Ukazuje se, že je potřeba v této době vystoupit z určité netečnosti a uvědomit si, že k velkým dějinným okamžikům, jako byl například rok 1946 nebo 1948, docházelo v České republice právě díky tomu, že si lidé neuvědomovali, že ta vážná chvíle je právě teď.  Stále si mysleli, že je ještě čas a on už nebyl. Myslím si, že v takovém okamžiku jsme nyní i my,“ uvedl Lumír Kantor, který účastníky zároveň pozval na odpolední Diskuzi o demokracii v Divadle na cucky, na kterou přijali pozvání emeritní rektor Josef Jařab, politolog Tomáš Lebeda a další hosté.

Několik desítek studentů a zaměstnanců univerzity se v pravé poledne sešlo i na nádvoří Zbrojnice u Lavičky Václava Havla, kde se seznámili se zněním studentské výzvy a kde je také pozdravil prorektor Petr Bilík. „Vedení Univerzity Palackého včetně pana rektora vaše aktivity i požadavky podporuje,“ řekl shromážděným Bilík. 

Více než sedm desítek studentů a někteří zaměstnanci se sešli také před fakultou tělesné kultury v Neředíně. Jeden z organizátorů shromáždění a zároveň člen akademického senátu fakulty Josef Kaštil v proslovu podotkl, že není správnou cestou vinit z aktuální situace někoho konkrétního. „Bavme se raději o tom, co můžeme pro zlepšení situace udělat: nebýt lhostejní, přemýšlet o věcech, diskutovat o nich a nebát se vyjadřovat své názory. Zamysleme se, jestli za aktuální situaci nemůžeme tak trochu i my sami,“ připomněl Kaštil.

Přítomné pozdravil i děkan Michal Šafář: „Patřím v tomto shromáždění k těm, kteří si odstáli své na náměstí v listopadu 1989 a zažili ten pocit, kdy jsme se z nesvobody nořili do svobody. Jsem moc rád, že vy dnes pozvedáte svůj hlas, abychom my jako veteráni nemuseli zažívat pocit opačný.“ 

Výzvu nazvanou #Vyjdiven vyhlásili studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU) v Praze a během uplynulých dní se k ní kromě Olomouce připojila většina vysokých škol v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a dalších univerzitních městech i studenti gymnázií a středních škol. K účasti byli zváni také zájemci z širší veřejnosti. Protestní akce, která připadla na Mezinárodní den proti policejní brutalitě, má mimo jiné přispět ke vzniku studentského fóra, které bude aktivní i v budoucnu. 

Podepsané archy, posbírané v jednotlivých univerzitních městech, se organizátoři chystají předat senátorům a Kanceláři prezidenta republiky. Pokud požadavky nebudou naplněny, jsou připraveni v protestech pokračovat. Další informace najdete ZDE.