Studentská právní poradna zahájila online provoz

Repro: Žurnál UP
pátek 27. březen 2020, 15:00 – Text: Eva Hrudníková

Studentská právní poradna při Právnické fakultě UP upravila pravidla pro komunikaci s klienty a zahájila provoz v online režimu. Lidé, kteří potřebují právní radu, a to i v souvislosti se současnou mimořádnou situací, se na ni mohou obracet telefonicky (585 637 616) nebo e-mailem (studentskapravniporadna@upol.cz).

„Stále ale platí, že právní pomoc neposkytujeme klientům okamžitě. Naše pomoc spočívá v analýze všech informací poskytnutých klientem k případu a jejím cílem je objasnění právního rozměru případu a navržení možností, jak dále postupovat,“ upozornila Lucia Madleňáková, vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání PF UP, pod které poradna patří.

Rady vypracovávají studenti práv pod dohledem supervizorů – pedagogů či advokátů. „Umíme poradit v podstatě ve všech odvětvích práva. Vzhledem k současné výjimečné situaci, nouzovému stavu, předpokládáme, že bude hojně poptávané například pracovní právo a právo sociálního zabezpečení,“ naznačila Lucia Madleňáková a přidala doporučení pro ty, kteří chtějí služeb poradny využít. „Online provoz s sebou nese samozřejmě vyšší nároky na technické možnosti klienta. U většiny případů bude potřeba, aby klienti měli připravené důležité podklady, které nám mohou poskytnout elektronicky. Budeme je přijímat nascanované a poslané e-mailem. My jim naopak budeme zasílat například různé formuláře, souhlasy, které jsou zase nezbytné pro naši činnost.“

Pro klienty, kteří již mají založený spis a na jejichž případu studenti intenzivně pracují, se nyní mění pouze způsob komunikace. „I tady samozřejmě přecházíme na bezkontaktní formy komunikace, rušíme osobní schůzky. S klienty budeme ve spojení telefonicky a přes elektronickou poštu,“ doplnila Lucia Madleňáková.

Podle pravidel Studentské právní poradny, která jsou platná od jejího vzniku, nemá klient na poskytnutí právní pomoci právní nárok. „Studentská právní poradna si stejně jako dříve vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit poskytování právní pomoci,“ dodala Lucia Madleňáková.

Do činnosti Studentské právní poradny je v tuto chvíli zapojeno na čtyřicet studentů. Klienti by s dotazy neměli otálet, neboť činnost poradny je kapacitně omezená. Telefonní linka poradny je obsluhována v pracovní dny vždy od 8:00 do 12:00 hodin.

Více o Studentské právní poradně najdete na webové stránce právnické fakulty v sekci pro veřejnost zde.

Studentská právní poradna je praktickou výukovou aktivitou, v jejímž rámci studenti PF UP v Olomouci pod vedením pedagogů a praktikujících právníků řeší reálné případy klientů, kteří se na poradnu obrátí s žádostí o rozbor jejich situace. Určena je především těm, kdo si z finančního hlediska nemohou dovolit služby advokáta.

Zpět