Studentská vědecká soutěž O cenu děkana zná vítěze

Soutěž O cenu děkana, foto: Marek Otava
úterý 7. květen 2019, 11:00 – Text: Šárka Chovancová

Studentka Molekulární a buněčné biologie Kateřina Lahnerová se stala celkovou vítězkou letošního ročníku vědecké soutěže O cenu děkana přírodovědecké fakulty s prací nazvanou Molekulární detekce vybraných bodových mutací odpovědných za rezistenci k pyrethroidům v genu pro sodíkový kanál kleštíka včelího (Varroa destructor). Do soutěže se přihlásilo osmdesát studentů, kteří před odbornou porotou prezentovali své práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii.

„Jsem strašně překvapená, opravdu. Nečekala jsem to," uvedla bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže Kateřina Lahnerová, která soutěžila v magisterské kategorii v sekci Biologie a ekologie. „Přihlásila jsem se s prací, ve které jsem se zabývala detekcí bodových mutací u parazita včel kleštíka včelího, které způsobují jeho rezistenci k léčivům. Na tomto tématu jsem začala pracovat v rámci bakalářské práce a pokračovala jsem dva roky v rámci magisterského studia," dodala vítězka.

O tom, že úroveň prací byla velmi vysoká a komise neměly lehké rozhodování, svědčí slova i Jana Soubusty, jednoho z hodnotitelů. „Měli jsme jednu bakalářskou práci, čtyři magisterské a šest doktorských prací špičkové úrovně. Dost často se stává, že hlavní cenu za celý obor získá doktorská práce, protože ty bývají nejlepší, ale tato magisterská práce převyšovala ty ostatní. Jako vítěze fyziky jsme se tedy rozhodli nominovat Aleše Stejskala, který předvedl prototyp části aparatury, která se bude používat v Mössbauerovském spektroskopu."

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007 a navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Akce se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na PřF. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích.

„Jsem rád, že je tady spousta kvalitních tvůrčích prací. S některými studenty se setkávám opakovaně, s dalšími už od střední školy. Ti, kteří zde prezentovali své práce, se určitě v praxi neztratí," zhodnotil soutěž děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. Výsledky soutěže najdete zde. Děkujeme partnerům Teva, Contipro, A-Z Elektro a Elekt Labs za podporu soutěže.

Zpět