Studentům při výběru studia v zahraničí pomůže interaktivní mapa z PřF

Ilustrační obrázek UP
pondělí 11. únor 2019, 12:00 – Text: Šárka Chovancová

Novou interaktivní mapovou aplikaci pro studenty, kteří chtějí vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+, vytvořila přírodovědecká fakulta. Aplikace usnadňuje vyhledávání základních informací o zahraničních partnerských univerzitách přírodovědecké fakulty. Studenti například snadno zjistí, která katedra garantuje smlouvu, jaké stipendium účastník obdrží nebo kolik studentů může ročně smlouvu využít.

„Na katedře geografie se snažíme různými způsoby podporovat a motivovat studenty, aby se nebáli využít příležitosti vycestovat do zahraničí. Na základě zpětné vazby od studentů, kteří již mají zkušenost se zahraniční mobilitou, víme, že nejzásadnější je překonat strach z neznámého a vyjet. V podstatě všichni se pak vrací se skvělými zážitky a cennými zkušenostmi," uvedl Petr Šimáček, spoluautor mapy a koordinátor zahraničních mobilit na katedře geografie.

Zahraniční partnerské instituce jsou v mapové aplikaci rozděleny do vrstev podle oborové příslušnosti a podle jednotlivých využívaných mobilit. „Přímo v mapě může uživatel několika kliknutími jednoduše zjistit základní informace o zahraničních partnerských univerzitách, najít odkazy na web konkrétních univerzit, informace o městě či předchozí zkušenosti studentů, kteří už na daném místě svůj pobyt realizovali. Doufám, že mapa otevře dveře dalším zájemcům o zahraniční pobyt," dodal Petr Šimáček.

Své jazykové znalosti získané při pobytu v zahraničí mohou studenti využít následně i ve své profesní dráze. Zaměstnavatelé požadují znalost minimálně jednoho světového jazyka. „Mnohé výzkumy i ohlasy z praxe potvrzují, že v současné době snad není lepší reference pro zaměstnavatele než zahraniční studium. Pobytem v zahraničí získáte potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, která je důležitá pro váš budoucí život, zaměstnání, kariéru. Studium v zahraničí se stává nutným standardem úspěšného absolventa," potvrzuje referentka pro zahraniční záležitosti studentů Dana Gronychová.

Univerzita Palackého má uzavřeny desítky smluv zprostředkovávajících studentské mobility s univerzitními institucemi po celém světě, přičemž další smlouvy každým rokem přibývají. Do budoucna se počítá nejen s pravidelnou aktualizací interaktivní mapy, ale také s rozšířením o smlouvy uzavřené v rámci jiných využívaných programů mobilit, jako je například CEEPUS. Mapa je dostupná na stránkách přírodovědecké fakulty.