Studium na Univerzitě třetího věku je životní styl

U3V se zaměřuje i na zdravý životní styl.
Foto: Archiv U3V UP
sobota 1. září 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Na nový akademický rok se připravuje i Univerzita třetího věku (U3V). Pro zájemce i stávající posluchače připravila hned několik novinek. Tou nejzásadnější jsou elektronické zápisy uchazečů o studium. Veškerá studijní agenda i výukové materiály tak dostávají na U3V elektronickou podobu.

„Nově se zájemci o studium přihlašují přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání Univerzity Palackého. Elektronickou podobu ale dostávají i veškeré další záležitosti spojené se studiem. Naši posluchači tak musí nyní všechno, co se týká jejich studia včetně zápisu, zápočtů, kolokvií zvládnout elektronicky. Je to pro ně pochopitelně velmi těžké. Hodně jsme se toho báli, ale dopadlo to dobře. Pokud nastal nějaký problém, tak jsme samozřejmě pomohli. Navíc se nám tímto krokem podařilo dosáhnout nečekaného sekundárního efektu - podpořili jsme mezigenerační komunikaci v rodině, protože našim seniorům při tom pomáhaly jejich děti nebo vnuci,“ říká Naděžda Špatenková, která je vedoucí referentkou a metodičkou U3V.

Přechod na elektronické studijní materiály by měl podle ní seniorům studium usnadnit. „Nebudou si už muset složitě psát na přednáškách poznámky. Bude to pro ně snazší, protože pro osoby vyššího věku je složité současně sledovat lektora, jeho výklad, případně prezentaci a ještě si zapisovat,“ připomíná Špatenková.

O Univerzitu třetího věku Univerzity Palackého je mezi seniory stabilně velký zájem, v současnosti ji navštěvuje téměř 1200 posluchačů a kurzy probíhají na všech fakultách. Kromě přednášek například z oblasti práva, filozofie, medicíny, historie nebo umění, nabízí univerzita i kurzy zaměřené na zdravý životní styl, včetně různých pohybových aktivit jako je nordic walking, fly jóga nebo třeba jízda na koloběžkách. U3V nepůsobí přitom pouze v Olomouci. V loňském akademickém roce otevřela své regionální středisko ve Šternberku. „Velmi se nám to osvědčilo, máme tam krásné prostředí Expozice času a o naše aktivity je ve městě velký zájem. Současně jsme prodloužili smlouvu o spolupráci s regionálním střediskem ve Vyškově, kde v červnu zakončilo svá studia prvních šedesát absolventů a pokračujeme i ve stávajících pobočkách v Uherském Hradišti a ve Valašském Meziříčí,“ vypočítává metodička.

Stojí za to připomenout, že ačkoliv je drtivá většina posluchačů v seniorském věku, univerzita vzdělává i mladší. Pomáhá totiž i lidem handicapovaným nebo v invalidním důchodu. „Naše nejmladší posluchačka má 27 let, je v plném invalidním důchodu a studium velmi přispívá k její sociální inkluzi. U3V tak beze zbytku naplňuje své dvě základní funkce: kultivačně-socializační, díky které si lidé rozvíjejí své osobnostní a sociální kompetence a pak vzdělávací. Přičemž já osobně právě tu kultivačně-socializační považuji za primární,“ vysvětluje Naděžda Špatenková.

Jak dodává, přednášet frekventantům U3V je výzvou i pro zkušené lektory. „Naši posluchači jsou velmi vzdělaní, je mezi nimi řada profesorů, docentů, bývalých vedoucích kateder. Přednášející s námi spolupracují rádi, protože před sebou mají nadšené, motivované posluchače. Univerzita třetího věku je definována jako celoživotní vzdělávání. Pro naše posluchače je to spíše vzdělávání doživotní, studium je jejich životní styl. Opakovaně se k němu vrací, nebo se přihlašují ke studiu dalších a dalších modulů. To pro nás představuje podnět k neustálé inovaci a rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů,“ uzavírá Naděžda Špatenková.

Ještě důležité upozornění pro všechny posluchače U3V. Od nového akademického roku bude U3V působit v jiných prostorách. Stěhuje se do budovy na Třídu Svobody 8.