Svišti v pohybu získávají stále na oblibě, studentům nabízejí možnost praxe

Svišti v pohybu.
Foto: archiv spolku Atomika
Středa 24. srpen 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Mají zkušenosti z finančního sektoru nebo z bezpečnostních sborů, po čase se ale kvůli dětem vrátili k tomu, co vystudovali. Totiž k pohybu. Tomáš Prycl, Michal Půža a Karel Vítámvás, absolventi Fakulty tělesné kultury UP, před třemi lety vdechli život kroužku Svišti v pohybu, za kterým si do Aplikačního centra BALUO nachází cestu stále více dětí. Dělají jej totiž trochu jinak a hlavně všestranně.

„Primárně měli být Svišti pro děti naše a našich kamarádů. Chtěli jsme je vést k tomu, aby si od mala budovali vztah k pohybu, nelíbilo se nám ale, že tehdy nabízené sportovní kroužky začínaly se sportem až od 6 let nebo byly jejich lekce příliš jednostranně zaměřené,“ přibližuje jeden ze zakladatelů spolku Atomika, který Sviště v pohybu zastřešuje, Tomáš Prycl.

„Je to koncept, na kterém jsme pracovali rok. Spojily se v něm zkušenosti tří absolventů FTK UP – Tomáše coby klasického tělocvikáře, který má jisté nastavení, jak dosáhnout daného cíle a člověka něco naučit, mě jako rekreologa, který jde za stejným cílem hravější formou, a Karla, který vystudoval aplikovanou tělesnou výchovu, a nahlíží tedy na učení pohybu zase z trochu jiné strany,“ dodává jeho kolega Michal Půža, působící také na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

Jak se tento mix zkušeností promítl do podoby kroužku? Svišti v pohybu rozvíjejí pohybovou všestrannost, v průběhu pololetí děti cvičí na třech nebo čtyřech sportovištích, kde absolvují základy gymnastiky, atletiky, úpolových a míčových her a také třeba taneční průpravu. Výuka je vždy přizpůsobena věku a dovednostem členů skupiny, prioritou je individuální přístup, kdy se skupinou o maximálně dvaceti dětech pracují tři i čtyři kvalifikovaní trenéři, někdy i více.

„Snažíme se vždy chystat pestrý program, který obsahuje něco nového s ohledem na dosavadní úroveň motoriky. Myslím, že děti od nás chodí pozitivně motivované, a věřím, že tento vztah k pohybu přenášejí i do svých rodin,“ říká Michal Půža.

Svišti v pohybu vznikli v roce 2019, zázemí našli na půdě almy mater svých zakladatelů, v Aplikačním centru BALUO, kde jsou k dispozici pro cvičení menší pohybová studia i větší haly s množstvím potřebného vybavení či lezeckou stěnou. V začátcích kroužek navštěvovalo dvacet dětí, v současnosti jich se Svišti cvičí na 450 z Olomouce a okolí a zájem stále roste. Kromě kroužku během školního roku pro děti od čtyř do dvanácti let navíc Svišti v pohybu nabízejí nyní i letní příměstské tábory, cvičení rodičů s dětmi ve věku od dvou do čtyř let nebo výběrovou sportovní přípravku pro zkušenější „sviště“. Připravili také pravidelný pohybový kurz pro ukrajinské děti a zapojili se do série akcí SrdceDen, které na jaře pro školy s ukrajinskými žáky zorganizovala CMTF UP. 

„Chodilo k nám šest dětí z Ukrajiny, které si mohly vyzkoušet stejné aktivity, jako děláme v klasických Svištích. Bylo vidět, že jsou za to rády. Když přišly poprvé, vletěly do tělocvičny a nebylo možné je zastavit. Museli jsme jim vysvětlit, že ta činnost má být nějak strukturovaná a že si nemůžou dělat úplně všechno, co chtějí. Někteří z toho byli chvíli nešťastní, ale pak zjistili, že je to vlastně docela fajn,“ popsal Tomáš Prycl.

Individuální přístup i nárůst nabídky si samozřejmě žádají dostatek kvalifikovaných trenérů. Jejich tým tvoří vedle zakladatelů především studenti FTK, kteří si mohou spoluprací se Svišti v pohybu splnit povinnou praxi. Případný zájemce ale nemusí být nutně z FTK. „Důležité je, aby měl vztah k pohybu a k dětem. Trenéři musejí projít pohovorem a během prvních hodin je sledujeme, jak s dětmi pracují, a poté si sedneme a řekneme si, jestli bude naše spolupráce pokračovat,“ vysvětlil Michal Půža s tím, že trenéři Svišťů se dále vzdělávají a absolvují pravidelná školení v oblasti všestranné pohybové přípravy předškolních a mladších školních dětí.

Zájemci najdou další informace na www.svistivpohybu.cz.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)