Švýcarské nakladatelství Schwabe vydalo knihu profesora Pavla Flosse

Foto: Schwabe Verlag
Pondělí 15. červen 2020, 9:31

V roce svého životního jubilea vychází Pavlu Flossovi, emeritovanému profesorovi katedry filozofie FF UP, v prestižním švýcarském nakladatelství Schwabe objemná anglickojazyčná publikace s názvem The Philosophy of Nicholas of Cusa: An Introduction into His Thinking.

Jak už název napovídá, kniha představuje filosofické a teologické dílo Mikuláše Kusánského, velkého renesančního filosofa, matematika, teologa a diplomata, žijícího v patnáctém století. Mikuláš se za svého bohatého života zúčastnil basilejského koncilu, jenž se pokusil o reformu církve, a sám přitom přispěl k přiznání husitského nároku na přijímání z kalicha. Z jeho dalších politických aktivit nelze opominout jednání o usmíření západní a východní církve v Konstantinopoli roku 1437. Později se stal kardinálem a poslední léta života strávil především v Římě, kde pokračoval v intenzivním filosofickém a vědeckém bádání.

Rozsáhlá studie Pavla Flosse interpretuje Kusánovo dílo na pozadí zrání jeho myšlení ve třech etapách jeho tvorby, počínaje prvními kázáními až po jeho nejkratší filosofický text De apice theoriae (O vrcholu zření). Kusánského celoživotní úsilí o hledání Boha, resp. prvního principu a základu všech věcí, mu postupně otevírá nové perspektivy na svět a člověka v něm. Floss se přitom soustředí především na metafyzické, resp. ontoteologické myšlenky Mikuláše, přičemž však neopomíjí jeho kosmologické, antropologické a gnozeologické názory.

Autor zasazuje výklad dynamiky Kusánova myšlení do osobitého konceptu evropských duchovních dějin (např. novověké vědy a demokracie jako důsledku křesťansky fundované nobilizace světského a lidského) a představuje Kusána jako iniciátora onoho typu myšlení, které začalo zhodnocovat relační strukturu skutečnosti a zkoumat různé formy lidské kreativity (především ovšem kognitivní). V kontextu výkladu je věnována pozornost i významným představitelům moderní kusánologie. Poslední ze čtyř kapitol knihy se zabývá vztahem J. A. Komenského k některým zásadním Kusánovým konceptům (čímž chtěl autor přispět i k 350. výročí úmrtí Učitele národů).

Vydání publikace umožnila podpora v rámci projektu GA ČR 14-37038G „Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext“, v němž jako hlavní řešitel projektu figuruje vedoucí katedry filozofie FF UP Tomáš Nejeschleba.

Pavel Floss v díle The Philosophy of Nicholas of Cusa: An Introduction into His Thinking završuje své dlouholeté kusánologické bádání. Není se však třeba obávat, že by ve svém tvůrčím úsilí ustal. Vedle spoluorganizování letošní jubilejní 30. Letní filosofické školy, mu například již ve druhé půli tohoto roku vyjde v nakladatelství Vyšehrad dlouho očekávaný druhý díl trilogie Cesty evropského myšlení s názvem Aktéři humanismu a rané renesance.

Otakar Bureš

doktorand na katedře filozofie FF UP

 

 

Zpět