Teologická fakulta hostila mezinárodní konferenci biblistů a patrologů

Zahájení konference se zúčastnili (zleva) Ivana Vlková, Arie van der Kooij, Eberhard Bons, Jana Plátová, Alain Le Boulluec a Lorenzo Perrone.
Foto: Velena Mazochová
pondělí 3. července 2017, 08:00 - Text: Velena Mazochová

Otázkám souvisejícím s tzv. septuagintními překlady starozákonních knih Izajáš a Žalmy byla věnována dvoudenní mezinárodní konference, kterou připravila katedra biblických věd teologické fakulty. Olomoučtí organizátoři na ní přivítali významné biblisty a patrology z českých a evropských vědeckých pracovišť.

Pozvání na konferenci „The Greek Isaiah and the Greek Book of Psalms and Their Reception in the Early Christian Tradition“ přijali renomovaní odborníci, kteří se ve své vědecké práci věnují řeckým textům obou starozákonních knih, jejichž původním jazykem byla hebrejština a které jako nejstarší překlady biblických spisů nejvíce ovlivnily teologii Nového zákona. S příspěvky k ústřednímu tématu vystoupilo na dvacet biblistů a patrologů z Česka, z Německa, Nizozemska, Itálie, Francie a Slovenska.

 

Jako hlavní přednášející se na konferenci představili německý biblista Eberhard Bons z univerzity ve Štrasburku, Arie van der Kooij z leidenské univerzity, patrologové Alain Le Boulluec, emeritní profesor z pařížské Sorbonny, a Lorenzo Perrone z univerzity v Boloni. „Přednášky čestných hostů byly pochopitelně velmi podnětné a byl jim dán největší prostor. Ale i mnohé z kratších příspěvků byly zajímavé, zejména proto, že se v některých detailech vzájemně doplňovaly,“ uvedla Ivana Vlková z pořádající olomoucké katedry.

Mezinárodní odborné setkání navázalo na předchozí spolupráci s předními světovými badateli v oblasti patrologie v rámci projektu Centra excelence GAČR „Historie a interpretace bible“. Společně s pracovišti teologických fakult Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR se na jeho řešení podílejí olomoučtí vědci z katedry biblických věd a z Centra pro práci s patristickými, středověkými a renezančními texty CMTF.

„Konferenci hodnotíme jako zdařilou, protože zejména naši zahraniční  hosté se vyjadřovali k jejímu průběhu, organizaci i úrovni příspěvků pochvalně. Největším přínosem je rozhodně to, že jsme měli možnost navázat nové přátelské vztahy a spolupráci s kolegy  v našem oboru,“ zdůraznila Ivana Vlková.

Nové kontakty a spolupráci chtějí organizátoři nejprve zužitkovat formou sborníku, který obsáhne příspěvky prezentované na konferenci. „Iniciativy a jednání s vytipovaným vydavatelem se ujali sami naši čestní hosté, což nás samozřejmě těší. Další podobnou konferenci sice nemáme aktuálně naplánovanou, ale věříme, že i v budoucnu se nová příležitost najde a ti, kteří zde byli rádi, se do Olomouce i nadále budou rádi vracet,“ dodala Ivana Vlková.