Teologická fakulta má nové vedení, akademický rok zahájila mší i výstavou

Foto: Martin Višňa, v textu archiv CMTF
Úterý 20. září 2022, 15:00 – Text: Martin Višňa

Do nového akademického roku vykročila Cyrilometodějská teologická fakulta UP v čele s novým děkanem Vítem Huškem a novým velkým kancléřem Josefem Nuzíkem. S oběma se členové obce fakulty mohli setkat při mši v kostele Panny Marie Sněžné a také při vernisáži výstavy Květy trpělivosti ve fakultní galerii.

Zatímco administrátor olomoucké arcidiecéze, biskup Josef Nuzík, převzal funkci velkého kancléře, který je garantem fakulty z církevního hlediska a mimo jiné zprostředkovává komunikaci s Kongregací pro katolickou výchovu v Římě, už v červenci, Vít Hušek se ujal vedení fakulty teprve před několika dny, 14. září.

„Chci se co nejvíce seznámit s fakultou v těch oblastech, které neznám tak dobře a spíše jsem je sledoval jen zpovzdálí. Také bych chtěl vyslechnout kolegy na jednotlivých pracovištích, co považují v této době za aktuální nebo palčivé,“ řekl ke svým nejbližším plánům Vít Hušek, který byl v uplynulých letech proděkanem fakulty pro vědu a výzkum a stálým zástupcem dosavadního děkana Petera Tavela.

Bývalý děkan přitom ve vedení fakulty zůstává. „Zřídil jsem nové místo proděkana pro projektové řízení. Tato agenda bude hrát stále větší roli s ohledem na očekávaný vývoj financování za výuku a vědu. Peter Tavel je člověk, který se v této oblasti výborně orientuje,“ uvedl Vít Hušek. Novou tváří ve vedení je Martin Cajthaml, vedoucí katedry filozofie a patrologie, který byl pověřen agendou vědy a výzkumu.

Ve svých dosavadních proděkanských funkcích pak budou pokračovat Marta Lucie Cincialová v oblasti organizace, rozvoje a vnějších vztahů, Dominik Opatrný pro zahraniční, Tomáš Parma v oblasti strategického plánování a kvality a Jiří Pospíšil jako proděkan pro studium a další vzdělávání. Vedením proděkanských agend jsou prozatím pověřeni, děkan je oficiálně jmenuje až po projednání na říjnovém zasedání Akademického senátu CMTF UP. V říjnu bude Vít Hušek také slavnostně uveden do funkce, inaugurace se uskuteční 18. října v Arcibiskupském paláci.Nové vedení CMTF, zleva: Tomáš Parma, Dominik Opatrný, Martin Cajthaml, Marta Lucie Cincialová, Vít Hušek (děkan), Josef Nuzík (velký kancléř), Jiří Pospíšil, Ivan Drábek (tajemník) a Peter Tavel.

Nový akademický rok a zimní semestr na CMTF nezahájily jen změny ve vedení fakulty. Jako tradičně se akademici, další zaměstnanci a studenti fakulty sešli na slavnostní zahajovací mši v kostele Panny Marie Sněžné. Biskup Josef Nuzík, který mši sloužil, mimo jiné přítomným popřál víru a lidskost v jejich konání.

„Začínáme něco nového, někdo jen další školní rok, někdo ale úplně nové studium a etapu života. Rád bych všechny poprosil, aby k věcem, které přicházejí, přistupovali s otevřeností, abychom ve vzájemné spolupráci dokázali něco nového vytvořit a uskutečnit některé z našich plánů, snů a ideálů,“ vzkázal pak nejen studentům děkan Vít Hušek.

Začátek semestru zpestřila také vernisáž výstavy Květy trpělivosti. Ta na čtrnácti panelech přibližuje vybrané exempláře ze stejnojmenné expozice věnované květinovým motivům v liturgickém umění, která vznikla v rámci společného projektu CMTF a Národního památkového ústavu zaměřeného na historické liturgické textilie a která je do konce září přístupná o víkendech v kryptě dómu sv. Václava. Panelovou výstavu, kterou při vernisáži provedly kurátorky Jitka Jonová z katedry církevních dějin a církevního práva a Helena Zápalková z Muzea umění Olomouc, bude možné si v přízemí fakulty na Univerzitní 22 prohlédnout po celý podzim.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)