Teologická fakulta připravuje konferenci Mládež a hodnoty. Registrace je ještě otevřena

Foto: Reprint Žurnál UP
pátek 20. červenec 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Jaké hodnoty vyznává současná postmoderní společnost a které z nich akceptují dnešní děti a mládež? Na tyto a další otázky k výchově mladé generace bude hledat odpovědi mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2018, kterou na podzim společně pořádají katedra křesťanské výchovy CMTF a Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. K přihlášení odborných příspěvků z oblasti pedagogiky, psychologie i příbuzných věd se lze registrovat ještě do konce července. 

Dvoudenní konference s podtitulem „Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti“ nabídne přednášky českých a zahraničních odborníků z oblasti pedagogiky a souvisejících disciplín, kteří se problematice lidských hodnot dlouhodobě věnují.

S hlavními příspěvky a výsledky aktuálních výzkumů vystoupí významný český psycholog a emeritní profesor Masarykovy univerzity Vladimír Smékal, pedagogové Blahoslav Kraus z  Univerzity Hradec Králové a Miloň Potměšil z Univerzity Palackého nebo Venetta Lampropoulou z University of Patras, která se dlouhodobě zabývá výchovou dětí se sluchovým postižením a vnímáním sluchově postižené populace ve společnosti. Účast v plénu přislíbili také další hosté z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy nebo Univerzity Tomáše Bati.

„Téma konference je velmi široké a poznatky z této oblasti ocení jak akademici, tak odborníci z praxe, kteří se věnují práci s mladými lidmi. Program jistě zaujme také studenty, kteří se mohou účastnit diskuzí či připravených workshopů pod vedením českých i zahraničních odborníků,“ uvedla členka organizačního výboru Milena Öbrink Hobzová z pořádající katedry.

V pořadí již sedmý ročník mezinárodní konference Mládež a hodnoty se uskuteční ve dnech 8. – 9. listopadu v prostorách CMTF v Univerzitní ulici a Na Hradě pod záštitou rektora Univerzity Palackého  Jaroslava Millera a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.