Teologická fakulta rozšiřuje nabídku kurzů celoživotního vzdělávání

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
Úterý 1. srpen 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Studentům, katechetům nebo učitelům náboženství je určen nový kurz, který pod názvem Katecheze Dobrého pastýře nabízí od příštího akademického roku cyrilometodějská teologická fakulta. Pro zájemce z řad posluchačů, zaměstnanců i širší veřejnosti znovu otevírá i některé z osvědčených kurzů z předchozích let.

Účastníci nově připraveného kurzu se seznámí s teologickou a pedagogickou koncepcí Katecheze Dobrého pastýře a s principy a možnostmi jejího uvedení do výchovně - vzdělávací praxe. Potřebné kompetence pro realizaci katechezí získají prostřednictvím praktických ukázek i vlastních prezentací základních témat.

Program Katecheze dobrého pastýře, zaměřený na náboženskou výchovu dětí ve věku od tří do dvanácti let, vznikl v Itálii v polovině minulého století a v současné době je rozšířen ve více než 50 zemích světa. „Je postaven na Písmu a liturgii a propojen s montessori pedagogikou. Jeho autorky - profesorka biblistiky a hebrejštiny Sofia Cavalletti a pedagožka Gianna Gobbi – postupně vytvořily program, který odpovídá potřebám dětí v jednotlivých vývojových fázích. Náš kurz je zaměřen primárně na děti  od tří do šesti let, velmi úspěšně ale funguje i u starších dětí,“ přiblížila garantka kurzu Marcela Fojtíková Roubalová z katedry křesťanské výchovy.

Kurz je určen zejména studentům bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů Katolická teologie, Učitelství náboženství se zaměřením na vzdělávání a Katechetika nebo Sociální pedagogika, přihlásit se ale mohou také zájemci z řad kněží, katechetů, učitelů náboženství a dalších pedagogů.

Pro nadcházející akademický rok otevírá teologická fakulta v rámci celoživotního vzdělávání také řadu dalších zájmových kurzů, které se setkaly s příznivým ohlasem už v minulých letech. Patří k nim například Večerní studium spirituality, které jako součást výuky studijního programu Teologie nabízí orientaci v duchovním životě a spiritualitě současného světa i zájemcům z řad veřejnosti. Dalším kurzem je Nemocniční kaplan, realizovaný ve spolupráci s lékařskou fakultou, Fakultní nemocnicí Olomouc a Hospicem na Svatém Kopečku. V programové nabídce zůstává také kurz pro řeholníky, kněze i laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu připravují. Zájemcům o církevní umění z řad veřejnosti jsou určeny kurzy Sakrální památky Olomouce a Katedrála sv. Václava od krypty po věž.

Více informací o kurzech CMTF naleznete na fakultním webu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)