Teologickou fakultu čeká volba nového děkana

Foto: Martin Višňa
Pondělí 20. prosinec 2021, 16:00 – Text: Martin Višňa

Ustanovením volební komise a následným přijetím časového harmonogramu byla na Cyrilometodějské teologické fakultě UP vyhlášena volba kandidáta na funkci děkana pro funkční období 2022–2026. O tom, kdo v čele fakulty vystřídá současného děkana Petera Tavela, se rozhodne 6. dubna 2022.

Profesor Peter Tavel vede fakultu od roku 2014, jeho druhé funkční období se završí 13. září 2022. „Podle Jednacího řádu Akademického senátu CMTF UP máme povinnost vyhlásit volbu minimálně tři měsíce před koncem funkčního období současného děkana. Avšak výsledek volby posíláme Kongregaci pro katolickou výchovu v Římě k potvrzení, a pokud bychom kandidáta na děkana nezvolili napoprvé a museli vyhlásit volbu znovu, budeme mít stále prostor pro zaslání žádosti o potvrzení do Říma. Proto již tradičně vyhlašujeme volbu takto dlouho dopředu,“ objasnil předseda AS CMTF UP Jaroslav Franc.

Na svém posledním letošním zasedání tak senátoři teologické fakulty ustanovili volební komisi, jejíž členové si bezprostředně po zasedání senátu zvolili jako svého předsedu Víta Hlinku z katedry církevních dějin a církevního práva a vyhlásili volbu kandidáta na funkci děkana.

Harmonogram volby stanoví jako jeden ze zásadních termínů 14. února. Do té doby mohou členové akademické obce fakulty navrhovat kandidáty, návrhy se podávají písemně zapisovatelce AS CMTF UP Editě Lukášové. Přehled kandidátů po prověření potřebných náležitostí zveřejní volební komise 28. února. Prezentace uchazečů o děkanský post před akademickou obcí se uskuteční 30. března a 6. dubna dojde na zasedání AS CMTF UP k samotné volbě nového děkana fakulty.

Kromě vyhlášení voleb senátoři CMTF UP udělali na prosincovém zasedání také tečku za přípravou nového Statutu CMTF UP, když souhlasili s usnesením Akademického senátu UP z 24. listopadu, kterým byl návrh statutu schválen. K příštímu jednání se Akademický senát CMTF UP sejde 23. února 2022.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)