Tomáš Lebeda novým předsedou Akademického senátu FF UP

Tomáš Lebeda.
Foto: Zdeněk Sodoma
Středa 10. listopad 2021, 15:50 – Text: (vim)

V čele Akademického senátu FF UP nově stanul Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií a taktéž zástupce FF UP v Akademickém senátu UP. K volbě nového předsedy přistoupili senátoři poté, co byl dosavadní předseda Jan Stejskal zvolen děkanem fakulty a na předsednický post rezignoval. Tomáš Lebeda před volbou mimo jiné uvedl, že nabízí férovost a transparentnost při řízení senátu a že chce tvrdě hájit zájmy FF UP navenek. Po zvolení poděkoval přítomným za důvěru a navrhl usnesení, v němž AS FF UP děkuje Janu Stejskalovi za dlouholetou práci ve vedení senátu a způsob, jakým ji vykonával. Toto usnesení senát přijal. Stejně tak schválil i záměr studijních programů Korejská studia a Indonéská studia. Příště by AS FF UP měl jednat 8. prosince od 13 hodin. 

Zpět