Tři roky s Jean Monnet Chair: nové předměty, přednášky i věda

Tým vedl Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva. Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 25. říjen 2018, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Novinky ve výuce, odborné výstupy a také řada přednášek či workshopů z oblasti evropského práva. To jsou ve zkratce cíle, které se podařilo naplnit na právnické fakultě díky prestižnímu grantu Jean Monnet Chair. Tým pod vedením Václava Stehlíka, vedoucího katedry mezinárodního a evropského práva, pracoval na projektu podpořeném Evropskou komisí tři roky.

„Udělení grantu jsem od počátku vnímal jako úspěch a ohodnocení práce v oboru evropského práva na naší fakultě za posledních patnáct let. Byla to pro nás motivace a současně závazek,“ vzpomněl na začátky hlavní řešitel Václav Stehlík. Jeho týmu se podařilo v rámci projektu inovovat některé stávající předměty a zavádět nové, které odrážejí aktuální vývoj v Evropě. Studenti si tak mohli a stále mohou zapisovat volitelné předměty, jako jsou Evropské migrační právo, Evropské sociální právo nebo Evropské právo veřejných zakázek. Díky grantu byly podpořeny také moot courtové soutěže studentů a též studentský výzkum, jehož výstupem byl na například sborník studentských prací zaměřených na evropské sociální právo.

Nejviditelnějšími aktivitami, které se konaly na fakultě za poslední tři roky pod hlavičkou Jean Monnet Chair, byly přednášky, kulaté stoly nebo workshopy s externími domácími i zahraničními odborníky na evropské právo. Na fakultu zavítali například Jan Passer, soudce Soudního dvora Evropské unie, Michal Bobek, generální advokát Soudního dvora Evropské unie, Pavel Svoboda, poslanec Evropského parlamentu a předseda jeho právního výboru, Pavel Šturma, vedoucí katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, nebo Peter Lysina z bratislavské právnické fakulty. Někteří z nich přijeli přednášet či debatovat během trvání projektu i vícekrát.

Činnost Jean Monnet Chair a výsledky jeho výzkumných aktivit jednotliví členové týmu rovněž prezentovali na konferencích v Česku i v zahraničí, kterých se aktivně účastnili.

V rámci projektu vznikla i řada odborných výstupů. Řešitelům se podařilo například vydat novou učebnici práva EU, navazující praktikum a publikovat odborné články, včetně kapitol v zahraničních monografiích a článků v indexovaných časopisech jako je Scopus. „V rámci navazujícího projektu IGA nyní ještě připravujeme monografii o postavení dětí v azylovém řízení,“ dodal Václav Stehlík.

Pod záštitou Jean Monnet Chair se uskutečnilo několik odborných sekcí evropského práva v rámci konference Olomoucké právnické dny. Projekt byl i partnerem odborného sympozia „Legal responses to forced mass migration: regional approaches and perspectives“, které na fakultu na podzim 2016 přilákalo osmdesát expertů ze čtyř kontinentů.

Podle Václava Stehlíka se podařilo na prestižní grant dosáhnout a úspěšně projekt naplňovat i díky kvalitnímu realizačnímu týmu. „Základní tým tvořili mí kolegové z katedry – Ondrej Hamuľák  a Michal Petr, kterým patří velký dík. Spolupracovali jsme i s několika externími odborníky.“

I když tříletá podpora Evropské komise v srpnu skončila, prestižní značka Jean Monnet Chair z PF UP nezmizí. „Zapojení do tohoto elitního klubu je trvalé. Navíc nám tato značka může pomoci při podávání dalších projektů nebo navazování důležitých profesních kontaktů,“ vysvětlil Václav Stehlík. Již během trvání Jean Monnet Chair získali jeho řešitelé tři granty od Grantové agentury ČR a dva projekty podporu IGA.