Tým proděkanů teologické fakulty se rozšířil a pozměnil své složení

S předloženými návrhy seznámil senátory děkan Peter Tavel.
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 11. říjen 2018, 13:00 – Text: Velena Mazochová

V dalších čtyřech letech se nejužší vedení teologické fakulty rozšíří o pátého proděkana pro strategické plánování a kvalitu. Návrh na pozměněný tým proděkanů projednal fakultní senát na svém prvním zasedání v tomto akademickém roce.  

V souvislosti s nástupem do svého druhého funkčního období předložil záměr jmenovat nový proděkanský tým děkan Peter Tavel, který zároveň odůvodnil navrhované změny. Podle jeho návrhu povede nově vytvořený úsek pro strategické plánování a kvalitu dosavadní proděkan pro zahraničí Tomáš Parma. „Kvalita a strategické plánování je agenda, kterou nám ukládá nová legislativa, podle které už vznikl stejný úsek na rektorátní úrovni pod vedením prorektorky Hany Marešové. Je proto nutné nastavit potřebné standardy i na fakultě,“ uvedl děkan. Jak doplnil, záměr vyplývá i z požadavků Kongregace pro katolickou výchovu na vytvoření komise pro kvalitu, jejímiž členem by měl být mimo jiné právě jmenovaný proděkan

Rezortu pro zahraniční záležitosti se pro další čtyřleté období ujme morální teolog Dominik Opatrný, jmenovaný současně vedoucím katedry systematické teologie. Další změna se týká úseku pro studijní a pedagogické záležitosti, v jehož čele vystřídá Petra Chalupu odborný asistent katedry křesťanské výchovy a analytik a koordinátor dalšího vzdělávání Jiří Pospíšil. Ve svých funkcích budou naopak i v příštím funkčním období pokračovat proděkan pro vědu a výzkum a stálý zástupce děkana Vít Hušek a proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání Marta Lucie Cincialová. 

Pro příští čtyři roky senátoři také schválili návrh děkana na nové složení Vědecké rady CMTF. Novými členy se stali vedoucí katedry křesťanské sociální práce Tatiana Matulayová, vedoucí katedry křesťanské výchovy Petra Potměšilová, historik Antonín Kalous z FF UP, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomáš Machula, Vojtěch Novotný z Katolické teologické fakulty UK a Reginald A. Slavkovský z Filozofické fakulty Trnavské univerzity. 

Akademický senát zároveň souhlasil s navrženým složením Disciplinární komise a ve svých řadách přivítal dva nové senátory. Dominika Opatrného, jehož nová funkce proděkana se neslučuje s rolí senátora, nahradil Rudolf Smahel, studentskou zástupkyni Helenu Pipovou, která ukončila studium na CMTF, vystřídala Klára Maliňáková.