Účastníci konference budou hledat nástroje řešení rodičovských konfliktů

Letošní ročník rodinněprávní konference bude výjimečný svou interdisciplinaritou. Ilustrační foto: PF UP
pondělí 4. březen 2019, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Na hledání efektivních nástrojů řešení rodičovských konfliktů se zaměří rodinněprávní konference, která se uskuteční počátkem března v Teplicích nad Bečvou. Pořadatelé z katedry soukromého práva a civilního procesu olomoucké právnické fakulty očekávají přes osmdesát účastníků.

Rodinněprávní konference se uskuteční již popáté. Téma připravovaného ročníku vychází z projektu Lenky Westphalové z pořádající katedry, jehož cílem je analyzovat současné nástroje řešení rodičovských konfliktů a jejich efektivitu. „Konference má především rozpoutat diskuzi širší veřejnosti o těchto nástrojích. V rámci takových diskuzí získávají všichni účastníci podnětné poznatky o současné praxi, o tom, co se jiným osvědčilo a jiným zase nikoli. U tak důležitých otázek, jako jsou poměry našich dětí, není možné vsadit na jednu zkušenost, ale čím více toho víme, tím lépe,“ řekla jedna z hlavních organizátorek sympozia a expertka na civilní proces a rodinné právo Renáta Šínová z PF UP.

Letošní ročník bude výjimečný svou interdisciplinaritou. Své zkušenosti si přijedou vyměňovat soudci, advokáti, akademici, sociální pracovníci, státní úředníci i psychologové. „Jsme rádi, že se nám podařilo dostat ke společnému stolu přední odborníky z oborů, kterých se téma dotýká, a současně věříme, že setkání přinese plodnou diskuzi,“ uvedla Renáta Šínová s tím, že konference je tradičně ojedinělá také svou atmosférou. „V minulých ročnících se vždy jednalo o přátelská setkání, při nichž bylo rodinné právo diskutováno v průběhu celého dne. I neformální diskuze jsou mimořádně přínosné.“

Organizátoři tentokrát rozdělili program do šesti tematických bloků, v nichž vystoupí se svými příspěvky zástupci vybraných profesí a vyjádří své názory na zvolené cesty při snaze o minimalizaci sporů mezi rodiči dítěte. Účastníci se mohou těšit například na příspěvky ústavních soudců Kateřiny Šimáčkové, Ludvíka Davida a Tomáše Lichovníka, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí Adama Křístka nebo Zdeňka Kapitána, ředitele Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.

Rodinněprávní sympozium si již stihlo za dobu své existence vytvořit mezi odborníky velmi dobré jméno. „Konference je neodmyslitelně spojená s naší fakultou. Byla bych moc ráda, kdyby se tuto tradici a úroveň setkání podařilo do budoucna udržet. Cením si podpory ze strany vedení fakulty, které se nám dostalo,“ dodala Renáta Šínová.

Letošní ročník bude co do počtu účastníků nejsilnější. Přihlášeno je přes osmdesát odborníků, další zájemce museli organizátoři z kapacitních důvodů odmítnout. Výstupem z konference, která se uskuteční 7. až 9. března v Teplicích nad Bečvou, bude sborník v podobě transkriptu.