Účastníci konference obecních policií si vyměňovali zkušenosti na univerzitní půdě

Policejní konference se konala v aule pedagogické fakulty. Fotogalerie: Eva Hrudníková
pondělí 8. duben 2019, 13:40 – Text: Eva Hrudníková

Přes dvě stě účastníků ze tří zemí, dva konferenční dny, jednadvacet odborných příspěvků a dvě fakulty Univerzity Palackého podílející se na organizaci. Taková byla v číslech IV. Mezinárodní konference obecních policií, největší setkání českých, slovenských a polských městských a obecních policií ve střední Evropě, kterou minulý týden hostila Olomouc.

Konference se na univerzitu vrátila po roce. Kvůli rozsáhlé dostavbě právnické fakulty se letošní ročník přesunul na pedagogickou fakultu. Právnická fakulta se ale opět na něm významně podílela organizačně. „Je to ideální příležitost, jak naplňovat třetí roli vysokých škol, jak působit ve veřejném prostoru. Důležité jsou pro nás také kontakty se zúčastněnými složkami samosprávy a vybranými institucemi. Jsem ráda, že jsme se jako spoluorganizátoři osvědčili,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka právnické fakulty, s tím, že podle nezávazné domluvy by se příští ročník měl konat opět na právnické fakultě.

Také podle Libuše Ludíkové, děkanky pedagogické fakulty, má spojení odborné akce městských policií a akademického prostředí své opodstatnění. „Naše fakulta má akreditovaný program Pedagogika – veřejná správa a je tedy možné, že mezi účastníky je nějaký náš absolvent. Navíc máme řadu projektů společných jak s městskou policií, tak s Policií České republiky. Věřím, že vzájemná spolupráce se bude nadále rozvíjet. Konferenci považuji za velmi záslužnou,“ uvedla při zahájení Libuše Ludíková.

Obě fakulty byly vidět i v programu sympózia, jehož stěžejním tématem byla vize a budoucnost městských policií. Vojtech Regec, proděkan pedagogické fakulty zahajoval odborný panel Prevence a edukace, děkanka právnické fakulty zase sekci Legislativa. S příspěvkem vystoupil Kamil Kopecký, expert z pedagogické fakulty na rizikovou virtuální komunikaci.

Do Olomouce dorazil například Milan Studnička, městský policista z Mníšku pod Brdy. Letošní ročník konference byl první, kterého se účastnil. „Očekával jsem hlavně výměnu zkušeností. Zajímalo mě, jak stejné problémy řeší kolegové v jiných městech, případně v zahraničí. A tohle všechno konference splnila. Navíc si odvážím informace o novinkách z oblasti informačních technologií. Cenná pro mě byla také neformální setkání mezi jednotlivými příspěvky.“

Konference nebyla určena pouze zástupcům obecních policií. O zkušenosti z oblasti bezpečnosti se přijeli podělit také reprezentanti státní správy, samospráv nebo integrovaného záchranného systému. Pořadatelé rozdělili dvoudenní odborný program do čtyř panelů. Debatovalo se například o bezpečném prostoru a měkkých cílech, legislativě, prevenci a edukaci a v neposlední řadě o trendech v moderních technologiích. „Osobně mě potěšil rekordní zájem o účast, ještě více však spokojenost s programem konference a celkovou atmosférou ze strany účastníků. Právě spokojenost je pro nás hlavním ukazatelem, takže si troufnu konstatovat, že letošní ročník splnil očekávání účastníků a tedy i naše,“ zhodnotil Daniel Bednařík, předseda představenstva FT Technologies a. s., která byla hlavním organizátorem akce.

IV. Mezinárodní konference obecních policií se uskutečnila 3. až 5. dubna na pedagogické fakultě.