Účastníci konference Unie obhájců si vyměňovali názory na půdě právnické fakulty

Konference se konala v aule PF UP. Fotogalerie: Eva Hrudníková
neděle 7. říjen 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta se stala hostitelem prestižní akce – konference Unie obhájců České republiky. Do Olomouce přijelo na sedmdesát expertů na trestní právo z praxe i akademické sféry, aby debatovali nad tématem Od dekriminalizaci ke kriminalizaci, od depenalizace k penalizaci.

Unie obhájců pořádá své konference jednou ročně, poprvé v roce 2016, a pokaždé ji hostí některá z právnických fakult. „Vážím si toho, že jsme mezi fakultami, kde se tato konference koná. Snažili jsme se pro vás připravit příjemné prostředí. Věřím, že konference bude pro vás přínosná nejen po stránce odborné, ale i společenské,“ řekla na úvod Zdenka Papoušková. Poté ji u mikrofonu vystřídal prezident Unie obhájců Tomáš Sokol. „Děkuji právnické fakultě, že poskytla zázemí této konferenci. Již delší dobu vnímám, že se otevřela mezirezortní diskuze o tom, jakou roli má trestní právo a do jaké míry by mělo léčit choroby současné společnosti formou trestů. Jsem rád, že tato konference se svým zaměřením k této diskuzi přidává,“ zhodnotil Tomáš Sokol.

Konferenční příspěvek si připravili například Helena Válková, někdejší ministryně spravedlnosti (Proč je nový trestný čin maření spravedlnosti dobrým řešením a nikoliv útokem na advokáty), Tomáš Gřivna, advokát a vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Dekriminalizace a depenalizace – teoretická východiska a jejich odraz v legislativní praxi) nebo Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého (Vztah mezi mírou trestní represe a zátěží trestní justice). Filip Ščerba byl současně garantem konference za hostitelskou fakultu.

Unie obhájců vznikla v roce 2014 a v současnosti má 149 členů. Účelem spolku je dohled nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky a respektováním přirozených práv člověka a poskytování ochrany před porušováním, poškozováním a krácením těchto práv a svobod v trestním řízení. Za dobu své činnosti vydala unie 34 stanovisek k různým aktuálním trestně právním tématům. Vedle konferencí pořádá i specializované semináře.