Učebny plné studentů. Zápisy na Univerzitě Palackého jsou v plném proudu

Zápisy jsou pevnou součástí harmonogramu akademického roku.
Foto: Milada Hronová
čtvrtek 24. srpna 2017, 07:55 - Text: Milada Hronová

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o přijetí na vysokou školu, občanský průkaz a fotografie – především těmito dokumenty se u zápisu musejí prokázat nově přijatí studenti před započetím prvního ročníku vysokoškolského studia. Většinu z těchto zápisů organizují fakulty Univerzity Palackého právě v těchto týdnech.

„Z prostředí pedagogické fakulty jsem nadšená a na studium se už moc těším,“ řekla Aneta Urbanová, sympatická učitelka mateřské školy ve Slavičíně na Zlínsku. Povolání učitelky mateřinky je její vysněné, chce si však doplnit vzdělání. Na pedagogické fakultě bude v kombinované formě studovat bakalářský obor Speciální pedagogika pro předškolní věk. Do školy bude dojíždět v pravidelných intervalech, většinou o víkendu. „Vysokoškolské vzdělání není pro mou práci formálně nutné. Pracuji však v logopedické třídě a sama cítím, že se vzdělávat potřebuji,“ dodala Aneta Urbanová.  

Pedagogická fakulta letos přijala ke studiu přes dva tisíce posluchačů. Vzhledem k tomu, že někteří z nich však mohli být přijati i na jiné vysoké školy, bude výsledné číslo zapsaných určitě nižší. Nově zapsané studenty už má i fakulta zdravotnických věd, kde zápisy probíhaly do 24. srpna, už v druhé půli července se zapsali ke studiu i noví medici.  Přijatí posluchači bakalářského studia přírodovědecké fakulty se budou zapisovat od 28. srpna, v tomtéž termínu projdou zápisem i noví posluchači filozofické fakulty. Noví studenti cyrilometodějské teologické fakulty se ke studiu jednotlivých studijních programů v prezenční a kombinované formě budou postupně zapisovat od 29. srpna. Od 1. září se do prvních ročníků začnou zapisovat i studenti tří oborů právnické fakulty a od 4. září pak postupně i posluchači fakulty tělesné kultury.

Pro faktický nástup na vysokou školu je zápis velmi důležitý. Zásadní je osobní účast přijatého studenta, který tak dává najevo, že si ke studiu vybral právě danou fakultu. Během zhruba hodiny obdrží posluchaci základní informace o studiu, aktuálním zápisu předmětů, informace o studijním systému školy, rozvrzích i například o adaptačních kurzech a orientačním týdnu.  Veřejným potvrzením přijetí studenta do akademické obce se později pak stane imatrikulace, v jejímž průběhu student složí i slavnostní slib.