Uchazečům o studium se otevřou semináře o filmu, divadle, televizi a rozhlase

Repro: Žurnál UP
Neděle 27. listopad 2016, 7:22 – Text: Milada Hronová

Vstřícný vztah mezi pedagogy a studenty, otevřená komunikace, živá výuka a atraktivní témata. To vše nabízí studium na katedře divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Na vlastní oči se o tom mohou přesvědčit zájemci v chystaném Týdnu otevřených přednášek.

Katedra divadelních a filmových studií filozofické fakulty připravila Týden otevřených přednášek. Je určený především studentům středních škol i uchazečům o kombinované studium.

„Chceme všem zájemcům ukázat, jak na naší katedře probíhá běžná výuka. Že je doprovázená audiovizuálními materiály a interaktivními metodami studia. Chceme je také upozornit na nově akreditovaný obor Televizní a rozhlasová studia, který poprvé otevřeme v září 2017,“ řekla Zuzana Řezníčková z katedry divadelních a filmových studií FF UP.  Program akce navazuje na celouniverzitní den otevřených dveří a vychází z běžného rozvrhu katedry.

„Jsou v něm zastoupeny všechny nabízené obory, tedy filmová, divadelní, televizní i rozhlasová studia tak, aby zájemci mohli získat větší přehled o tématech, na která se naše výuka zaměřuje. Jednotlivé obory lze i různě kombinovat podle zájmu a zaměření každého uchazeče,“ doplnila Zuzana Řezníčková. Během týdne se tak středoškoláci mohou účastnit například literárního semináře Michala Sýkory, přednášky Andrey Schnapkové Jak si připravit úvod k filmu či přednášky o divadelní dramaturgii a režii Andrey Hanáčkové. Kromě přednášek a seminářů bude možné zhlédnout i výstupy studentských projektů Reactor či Přehlídky animovaného filmu.

Týden otevřených přednášek se na katedře divadelních a filmových studií FF UP uskuteční od 28. 11. do 2. 12. Více ZDE.

Zpět