Ukrajinští studenti se mohou hlásit ke studiu, univerzita jim nabídne bezplatně některé programy

Foto: Žurnál UP
Pondělí 25. duben 2022, 15:56 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Ukrajinským uprchlíkům, kteří chtějí začít studovat českou vysokou školu, nabízí UP aktuálně možnost přihlásit se na některé studijní programy v českém jazyce. Studenti z Ukrajiny jsou u nabízených programů osvobozeni od poplatků spojených s přijímacím řízením. Filozofická fakulta pro ně otevře mimořádné přijímací řízení v polovině května, přírodovědecká fakulta přihlášky administruje už nyní v rámci druhého kola přijímacího řízení.

Ukrajinští uchazeči o studium tak mohou vybírat například z přírodovědně orientovaných oborů, jako je geografie, matematika, environmentální geologie či aplikovaná chemie, nebo z humanitně zaměřených programů, k nimž patří studium historických věd, kulturní antropologie či muzikologie.

„Univerzity by vždy měly být prostorem, v němž se daří udržovat ideje humanity, a my se v tomto duchu snažíme ukrajinským uprchlíkům pomáhat od počátku válečného konfliktu, který je vyhnal z jejich domovů. Velmi rádi je přijmeme do naší univerzitní komunity, dát jim příležitost u nás studovat je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,“ uvedl Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého.

Filozofická fakulta otevře mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, od poloviny května. Přihlášky ke studiu bude možné podávat od 15. května do 30. června 2022. Studium vybraných zaměření a podání přihlášky je bezplatné, podrobný seznam studijních programů uvádí fakulta na svých webových stránkách.

„Přijímací zkoušky jsou naplánovány na 6. září 2022. Pro uchazeče a budoucí studenty aktuálně nabízí fakulta různé typy jazykových kurzů nezbytných k posílení znalosti češtiny, intenzivní kurzy pak budou dostupné i během letních prázdnin,“ upřesňuje Eva Klimentová, proděkanka pro studium FF.

Na přírodovědeckou fakultu si lze podat přihlášku ke studiu již nyní, a to v rámci druhého kola běžného přijímacího řízení. Do 11. července se tak do něj mohou spolu s českými studenty hlásit i ukrajinští studenti, kterým fakulta navíc promine poplatek za přihlášku. V nabídce jsou stále české bakalářské i navazující magisterské studijní programy, jejichž nabídku najdou na webu přírodovědecké fakulty nebo v katalogu aktuálně otevřených studijních programů.

„Rádi bychom nabídli uchazečům z Ukrajiny například možnost studia programů environmentální geologie a environmentální rizika a klimatická změna. Jedná se o české studijní programy, neplatí se tedy poplatek za studium v cizím jazyce a po ukrajinských uchazečích nebude požadován ani poplatek za přijímací řízení,“ zmiňuje Lada Hýlová z katedry geologie PřF.

Klasickou zpoplatněnou e-přihlášku ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci si kdokoliv stále může podat na většinu studijních programů cyrilometodějské teologické fakulty do 30. dubna 2022, pro programy sociální práce a mezinárodní sociální a humanitární práce pak teologická fakulta otevře druhé kolo, které se uskuteční od 20. června do 31. července.

K doktorskému studiu na UP se dá aktuálně přihlašovat na přírodovědecké a filozofické fakultě do 30. dubna, na lékařské do 13. května a na teologické, pedagogické, právnické, fakultě zdravotnických věd a fakultě tělesné kultury do 31. května. Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů najdou zájemci v katalogu programů po zaškrtnutí políčka „pouze otevřené studijní programy“, e-přihlášku lze podat na adrese prihlaska.upol.cz.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)