Umělecké postupy v inkluzivní výuce přiblíží výjimečný koncert

Repro: Žurnál UP
Úterý 15. září 2020, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Pedagogická fakulta zve širší veřejnost na koncert. Do exkluzivního představení, které vzniklo díky projektu „Imuza – Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání“, se zapojí víc než padesát institucí České republiky, od základních, středních a speciálních škol přes konzervatoře až po univerzity. Uskuteční se 19. září ve zlínském Kongresovém centru.

„Projekt Imuza se zaměřuje na inkluzivní přístup výuky využívající umělecké postupy. Naším cílem bylo vytvořit síť spolupracujících organizací, sdílet náměty na inkluzi jak v oblasti hudební, tak i dramatické a výtvarné. Výstupem je řada publikací, které se mimo jiné zaměřují na příklady dobré praxe. Chystané zlínské představení bude vyvrcholením tohoto projektu. Připravujeme show, která rozhodně stojí za vidění,“ uvedl Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP.

Vlastní program zlínského setkání bude i podle jeho hlavní organizátorky Martiny Friedlové velmi pestrý. „Během večera, který začne v 18 hodin a jehož moderování se ujme Ivo Šmoldas, vystoupí muzikoterapeutický sbor pod vedením Lubomíra Holzera. Ve sboru jsou děti ze speciálních škol s různými typy disability,“ řekla. Dodala, že v roli performerek a performerů sbor pak na bubny doplní zástupci partnerských organizací, především učitelky ze zapojených škol.   

Součástí slavnostního večera bude i vystoupení inkluzivního divadla Tyjátr Modrodiv, které do svého souboru začleňuje herce a herečky s poruchami autistického spektra. O závěr večera se pak postará vystoupení Pavla Fajta a Lubomíra Holzera pod názvem Moravští bratři.

Následně, 20. září, se od 10 hodin ve zlínském zámku uskuteční vernisáž výstavy obrazů spisovatele, dramaterapeuta, malíře a pedagoga Milana Valenty a jeho „žáků“ s názvem Ecce homo: art brut naopak. Výstava je rovněž součástí projektu „Imuza – Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání“, který podpořily jak MŠMT, tak i Evropské strukturální a investiční fondy.

Zpět