Universitas: Usnadněte povolování GMO v Evropě, žádají čeští vědci

Repro: Žurnál UP
pátek 4. leden 2019, 10:30 – Text: Martina Šaradínová

Ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) Ivo Frébort a vědecký ředitel CRH a nositel Národní ceny Česká hlava 2018 Jaroslav Doležel upozornili tuzemské politiky na neúnosnost stávající evropské legislativy ohledně genetické modifikace plodin a vyzvali je, aby se zasadili o změnu. O změkčení pravidel je připravena jednat Evropská komise, za zastaralé považují současné právní úpravy i ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství. Píše o tom magazín vysokých škol Universitas.

Článek připomíná loňské rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle nějž organismy získané metodou cíleného editování genomu CRISPR podléhají stejně přísným regulacím jako GMO. To podle vědců neodpovídá současnému stavu vědeckého poznání a pro evropské zemědělství i ochranu životního prostředí to může znamenat velké problémy.

„Za GMO se považují takové organismy, do jejichž dědičné informace byl vložen úsek cizorodé DNA, který v ní zůstává a přenáší se na potomstvo. Technika CRISPR také umožňuje měnit dědičnou informaci, ale do organismu se cizorodá DNA nevkládá a upravuje se vlastní DNA organismu,“ vysvětluje rostlinný genetik Jaroslav Doležel.

Další stanoviska vědců, ale i zástupců organizace Greenpeace a obou dotčených českých ministerstev si můžete přečíst zde. Širokou škálu informací doplňuje i rozhovor s odborníkem na rostlinné biotechnologie Ivo Frébortem.