Univerzita bude volit nové senátorky a senátory

Grafika: Žurnál UP
Čtvrtek 16. únor 2023, 14:06 – Text: Milada Křížková Hronová

Univerzita Palackého bude v květnu znát jména nových senátorek a senátorů. Volby vyhlásil na svém únorovém jednání Akademický senát UP. Schválil také metodiku dělení příspěvku a dotací, věnoval se aktuálnímu navýšení cen v univerzitní menze a přijal záměr rektora jmenovat do funkce prorektorky docentku Andreu Hanáčkovou.

V termínu od 3. do 11. května se uskuteční volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. Rozhodl o tom AS UP, který s tímto rozhodnutím zároveň přijal i časový harmonogram jednotlivých úkonů, jež se k volbám vztahují. Volby se uskuteční výhradně elektronicky. V souladu s Volebním řádem AS UP se nový senát bude volit na zkrácenou dobu, a to s cílem posunout změnu funkčního období z nepříznivého zářijového termínu do poloviny května. Funkční období nového AS UP začne 15. září 2023, skončí 15. května 2026.

Harmonogram voleb do AS UP

*Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů do 30. 3. 2023.

*Návrhy kandidátů do AS UP 3.–19. 4. 2023. 

*Zveřejnění kandidátních listin. Sestavení seznamů voličů do 25. 4. 2023.

*Zahájení elektronického hlasování 3. 5. 2023, 12:00.

*Ukončení elektronického hlasování 11. 5. 2023, 12:00.

*Vyhlášení výsledků voleb do 15. 5. 2023.

*Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 18. 5. 2023, 12:00. 

*Termín pro případné opakování voleb do 16. 6. 2023.

V obsáhlejší debatě se senátoři věnovali metodice dělení příspěvku MŠMT na UP na rok 2023. Ekonomická komise AS UP tento dokument doporučila senátu ke schválení. Už při jednání komise však zazněla vůči nastaveným pravidlům dělení financí uvnitř univerzity kritika, ta pak byla slyšet i při jednání v univerzitním senátu.  

„Několik let tady diskutujeme o tom, že finanční prostředky na UP dělíme způsobem, který vychází z doby dávno minulé a neodpovídá současnosti. Dávno neodráží ekonomickou náročnost jednotlivých oborů. Univerzita Palackého si zaslouží novou metodiku,“ uvedl Tomáš Lebeda z FF UP, podle něhož stávající pravidla dělení financí neodpovídají potřebám zaměstnanců univerzity a jsou hlavním zdrojem výrazných mzdových rozdílů mezi nimi na jednotlivých fakultách.

Podobně kriticky se k metodice vyjádřili i zástupci Fakulty zdravotnických věd UP. Senát této fakulty i na svém jednání 10. února přijal usnesení, v němž s předkládanou metodikou dělení finančních prostředků na UP nesouhlasí. Vnímá ji jako diskriminační.

Po následné debatě a s odkazem na značnou časovou náročnost přípravy nového dokumentu, který by se dělení finančních prostředků na UP věnoval, AS UP návrh předložené metodiky dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2023 schválil v předloženém znění. Šestnáct senátorů hlasovalo pro, čtyři proti a dva se při hlasování zdrželi.

AS UP zároveň požádal rektora, aby do 31. března předložil závazný harmonogram prací na novelizaci Vnitřního mzdového předpisu UP (VMP UP), který má směřovat k nastavení konkurenceschopných, důstojných a rovných tarifů na univerzitě. Dále požádal, aby do 30. dubna byl předložen návrh novely VMP UP včetně doprovodných analýz a současně s tím i návrh nové metodiky dělení příspěvků a dotací MŠMT na UP pro rok 2024.

Univerzita nedávno zdražila ceny stravného v menze, což vyvolalo nevoli především mezi studenty. O důvodech navýšení cen hovořil před senátem ředitel Správy kolejí a menz UP Libor Kolář, který zdůraznil zvýšené náklady na výrobu jídla, především provozní náklady. Hovořil i o povinnosti SKM UP vařit se ziskem i o tom, že jedinou možností jeho tvorby je doplňková činnost, například catering. V následné diskuzi zaznívala kritika, senátorům v prezentaci především chyběly informace o aktivitě, která by se věnovala optimalizaci nákladů.

V závěru jednání o tomto tématu AS UP přijal usnesení, v němž žádá, aby SKM v úseku stravování přijala opatření, která by umožnila optimalizaci nákladů, každý den nabízela jedno jídlo za cenu výrazně nižší, než je současná cena nabízených jídel, provedla analýzu vývoje počtu strávníků v jednotlivých kategoriích a vyhodnotila změny za tři měsíce jejich realizace.

Akademický senát UP také během jednání projednal a vzal na vědomí záměr rektora jmenovat Andreu Hanáčkovou prorektorkou UP pro komunikaci a studentské záležitosti. Na uvedené pozici vystřídá Víta Procházku, který z osobních a pracovních důvodů rezignoval a jemuž AS UP za dosavadní činnost poděkoval.

Andrea Hanáčková představila vize jak v oblasti studentských záležitostí, tak i v oblasti komunikace.

„Chtěla bych zdůraznit práci se sociálními sítěmi. Před chvílí jsem natáčela video, v němž za UP zvu studující i zaměstnance do olomouckých muzeí. O víkendu je mohou zdarma navštívit, a to v rámci Akademického týdne UP. V tomto ohledu vás chci vyzvat, abyste komunikovali své agendy prostřednictvím krátkých videí na sociálních sítích, abyste neváhali posilovat zviditelnění svých témat, která přinášíte z jednotlivých fakult. Je to způsob, jak se dá se studentskou obcí velmi efektivně komunikovat,“ nastínila své představy nová prorektorka a také připomněla přípravu akcí organizovaných při příležitosti 450. výročí univerzity.

AS UP si vyslechl zprávu o strategii UP v oblasti mezinárodních žebříčků, také informace o vývoji řešení vědeckých a etických kauz na UP, vzal na vědomí Strukturovaný střednědobý plán dalšího rozvoje a směřování CATRIN, schválil návrh nového Volebního řádu AS PdF UP ve znění technických změn LK AS UP a odročil jednání o novém Jednacím řádu AS UP. Přehled přijatých usnesení najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)