Univerzita buduje špičkovou kognitivní laboratoř pro výzkum náboženství

Pondělí 19. březen 2018, 9:23 – Text: OK

Olomouc (19. března 2018) V oddělení religionistiky, které je součástí Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, vznikne během dvou let kognitivní laboratoř pro výzkum náboženství. Olomoucká religionistika se tak stane jedním z mála evropských pracovišť, kde se budou k výzkumu náboženského chování používat nejmodernější technologie.

Religionistika jako sekulární věda o náboženství patří na Univerzitě Palackého v Olomouci k nejmladším vědním disciplínám, její činnost byla oficiálně zahájena otevřením dvouoborového studia v roce 2015. Jedná se o interdisciplinární obor, který se zabývá studiem různých náboženských tradic, zejména jejich učením, rituálním chováním a organizací.

Členové olomouckého pracoviště se specializují na několik výzkumných témat. Především je to historický, sociologický a antropologický výzkum náboženských tradic Evropy, Asie, Afriky a střední a jižní Ameriky a v neposlední řadě také výzkum podob ateismu a bezvěrectví v moderní společnosti, nových náboženských hnutí, včetně studia magie a čarodějnictví.

Kognitivní výzkum bude dalším, a řekněme klíčovým, mezioborovým přístupem, který umožní na půdě humanitních věd využívat moderní výzkumné metody, postupy a technologie při výzkumu náboženství nejen na kulturní a sociální úrovni, ale také na úrovni biologické,“ řekl docent Tomáš Bubík, vedoucí oddělení religionistiky.

Kognitivní laboratoř vznikne na třídě Svobody 26 díky Operačnímu programu Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV). Hlavním cílem projektu je založení a rozvoj doktorského studia v oboru religionistika. Laboratoř by zároveň měla umožnit postgraduálním studentům a vědeckým pracovníkům rozšířit jejich poznání mimo tradiční disciplinární hranice a umožnit získat znalosti z oblasti neurověd, behaviorálních a kognitivních věd. Výzkumný tým školitelů a jejich doktorandů bude náboženské chování sledovat na fyziologické, emocionální a behaviorální úrovni, bude zkoumat, jak lidská mysl a tělesnost reagují na nábožensky ukotvené stimuly a jakých kognitivních mechanizmů k tomu využívají.

Základním předpokladem tohoto přístupu je, že náboženství je součást evolučně vyvinuté výbavy člověka, do které patří i mozek a mysl,“ dodal Tomáš Bubík, který je zároveň řešitelem projektu. K výzkumu budou využívány kromě standardních zařízení určených pro měření základních biometrických funkcí také přístroje, jako je například eye-tracking, umožňující sledování pohybů očí, speciální EEG pro výzkum elektrické aktivity mozku či Motion capture systém (Mocap) snímající pohyby objektů. K vytváření nábožensky motivované stimulace bude laboratoř používat 3D projekci a virtuální realitu. Experimenty přitom budou probíhat nejen v laboratoři, ale i v terénu, tedy v přirozeném prostředí participantů, k čemuž bude využíváno mobilních laboratorních zařízení.

Věříme, že tím dojde k obohacení religionistického výzkumu, k lepšímu pochopení náboženských jevů a současně také k postupnému propojování humanitních a přírodních věd,“ doplnil Tomáš Bubík.

Kontaktní osoba:
Tomáš Bubík | vedoucí oddělení religionistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
E: tomas.bubik@upol.cz | M: 724 100 674

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)