Univerzita Palackého má v nabídce nové studijní programy

Ilustrační foto: Martin Višňa
pátek 17. leden 2020, 12:00 – Text: Tomáš Krejčiřík

Univerzita Palackého každoročně inovuje studijní nabídku a také otevírá pro zájemce o studium nové studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce a moderní trendy. Ne jinak je tomu i v případě přihlašovacího řízení do akademického roku 2020/2021. Možnost podat přihlášku je tentokrát do 15. března.

Přírodovědecká fakulta otevřela hned několik nových kombinovatelných programů nesoucích přívlastek „pro vzdělávání“, které jsou určeny pro budoucí učitele. Inovovala také některé programy včetně těch zaměřených na informatiku. „Uchazeči mají možnost výběru z různých specializací, u bakalářského programu Informatika je výběr ze specializací Obecná informatika nebo Programování a vývoj software. Nově fakulta nabízí i bakalářské kombinované studium programů Informační technologie a Geografie, v navazujícím magisterském studiu je nyní možnost v kombinované formě studovat Geoinformatiku a kartografii,“ informoval vedoucí studijního oddělení přírodovědecké fakulty Jiří Mazal. Na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky se zájemci mohou hlásit na nový bakalářský program Aplikovaná matematika, který nabízí dvě specializace: Data Science a Průmyslová matematika.

Filozofická fakulta nabízí nově bakalářský program Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii, jehož absolventi jsou žádaní ve veřejné správě, v auditorských společnostech či ve francouzských společnostech působících v ČR. Fakulta má v nabídce i několik novinek v navazujícím magisterském studiu, konkrétně Italštinu a italskou kulturu, Francouzštinu se specializací na tlumočení a překlad a Španělskou filologii se specializací na tlumočnictví a překlad. Studijní programy specializující se na tlumočení a překlad se od běžné filologie liší praktickým zaměřením. „Nejde jen o kurzy, ve kterých se studenti učí překládat a tlumočit texty, profesionál musí ovládat také základy práva či si dokonale osvojit tuzemskou i zahraniční právní a obchodní terminologii,“ uvedl Radim Zámec z katedry romanistiky.

Fakulta tělesné kultury nově nabízí bakalářský studijní program Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ a dva navazující magisterské programy: Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva. „Posledně zmíněný navazuje na žádaný bakalářský program Ochrany obyvatelstva a sdružuje učitelství tělesné výchovy a pokračování v přípravě ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a krizového řízení ve školním prostředí i občanské společnosti,“ upřesnil Zbyněk Svozil, proděkan pro studium fakulty tělesné kultury.

Na zcela nový bakalářský studijní program Etika a kultura v mediální komunikaci láká cyrilometodějská teologická fakulta. Studium provede budoucí posluchače světem psychologie, antropologie, etiky i religionistiky a připraví je na povolání mediálního poradce, tiskového mluvčího či komunikačního experta.

Fakulta zdravotnických věd poprvé otevřela navazující magisterský program Organizace a řízení ve zdravotnictví, po němž je poptávka od poskytovatelů zdravotní péče, kteří požadují pracovníky pro řízení zdravotnických institucí na všech stupních řízení.

Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů, na které lze v případě bakalářského a magisterského studia podat do 15. března přihlášku, najdou zájemci v katalogu programů či na uchazečských stránkách. Zájemci o studium si mohou rovněž stáhnout na zařízení s Android a iOS v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou informace o studiu, interaktivní mapu a aktuality. 

Zpět