Univerzita Palackého nabízí unikátní studium průmyslového designu

Ilustrační foto: Freepik.com
Čtvrtek 22. červenec 2021, 10:00 – Text: Ivana Pustějovská

Historicky zcela první technické studium nabízí uchazečům Univerzita Palackého. Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) se podařilo úspěšně akreditovat unikátní čtyřletý bakalářský studijní program Průmyslový design. První dva roky studia se uskuteční v Olomouci na pedagogické a částečně filozofické fakultě, poslední dva roky v Ostravě na fakultě strojní za podpory fakult materiálově-technologické a stavební v rámci jednotlivých specializací studijního programu.

Aktualizováno 11. 8.: Podmínky zahájeného přijímacího řízení a především elektronickou přihlášku ke studiu Průmyslového designu najdete zde

Nový studijní program nabízí studentům propojení umělecké tvorby s potřebnými technickými a materiálovými znalostmi. Jeho absolvent by se měl uplatnit v celém spektru profesí spojených s designem, od automobilového průmyslu přes 3D grafiku a modelování až například po design interiéru či veřejných budov. „Studijní program Průmyslový design vznikl jako reakce na konkrétní podněty firem a zaměstnavatelů z našeho regionu, kterým dlouhodobě schází vysokoškolsky vzdělaní techničtí odborníci. Chybějící studijní nabídka tohoto typu má přímý dopad na demografii kraje. Nadaní středoškoláci, kteří odejdou za vysokoškolským studiem do jiného regionu, tam často získají i zaměstnání a nevracejí se,“ uvedla Hana Marešová, vedoucí Oddělení strategie a kvality Univerzity Palackého, která koordinovala za olomouckou univerzitu přípravu tohoto studijního programu.

Jak dodala, Univerzita Palackého se problémem deficitu technického vysokoškolského vzdělávání v Olomouckém kraji zabývá dlouhodobě. „Vznik nové technické fakulty v rámci naší univerzity je v této chvíli s ohledem na podmínky akreditačního řízení, které vyžaduje vyučující bádající a publikující v daných oblastech, obtížně realizovatelný. Proto jsme se spojili se strojní fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která v této oblasti dostatečné odborné zázemí má,“ řekla Hana Marešová. Ostravsko-olomoucký Průmyslový design je v podmínkách českého vysokého školství výjimečný, neboť získal jako první od Národního akreditačního úřadu akreditaci v podobě studijního programu realizovaného ve spolupráci dvou českých vysokých škol.

Příprava nového studijního programu trvala tři roky a finančně ji podpořil svými programy na rozvoj technických a přírodovědných oborů Olomoucký kraj. Nový studijní program je i příležitostí pro rozvoj průmyslového designu v regionu, což by v budoucnu mohlo přinést i více pracovních míst.

Vzhledem k tomu, že akreditace byla studijnímu programu udělena až nyní, vypíše v nejbližších dnech VŠB-TUO mimořádné přijímací řízení do tohoto studijního programu. Podmínky přijímacího řízení, které by mělo proběhnout na přelomu srpna a září, budou zveřejněny na webových stránkách UP v nejbližších dnech. Podrobnosti o studijním programu, profilu absolventa a jeho uplatnění je možné najít na https://up440.upol.cz/design.php.

Zpět