Univerzita Palackého pokřtila katalog designu. Představuje Olomouc jako kreativní velmoc

Katalog Design.
Foto: Vojtěch Duda
Středa 16. září 2020, 13:00 – Text: (red)

Univerzita Palackého vydává katalog Design s podtitulem Kreativní Olomouc. Hodlá tak propagovat elitní tvůrce z kraje. Kreativní obory jsou klíčové pro oživení ekonomiky a spoluvytvářejí image města i regionu.

Katalog Design je dalším krokem v naplňování vize Olomouce jako středoevropského epicentra kreativity. Má za cíl adekvátně propagovat špičkové aktéry kreativních odvětví, jejichž činnost a význam Univerzita Palackého dlouhodobě monitoruje, analyzuje a podporuje. „Přestože kvalita lokální kreativní produkce spoluvytváří unikátní image celého regionu a je důležitým ekonomickým i kulturním faktorem, není dosud dostatečně využívána. Univerzita Palackého odvozuje od genia loci Olomouce i svou vlastní image a hodlá touto formou odkrývat kvality zdejších kreativců nejširšímu publiku,“ vysvětluje prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík.

Katalog otevírá obálka z dílny progresivního olomouckého grafika Radima Měsíce a jeho stránky nabídnou kromě špičkové vizuální prezentace i texty v češtině a angličtině. Přístupný je též v online verzi na adrese kreativniolomouc.cz/design.pdf. „Jedná se o explicitní podporu talentovaných umělců, firem a podnikatelů a stylovou pobídku veřejnosti, aby zohledňovala kvalitní lokální produkci s vysokou přidanou hodnotou,“ uvádí Michaela Jendřejková, spoluautorka katalogu. Katalog má provázat aktéry kreativních odvětví a inspirovat budoucí frekventanty studijních programů, jež Univerzita Palackého s vědomím perspektivy celé sféry rozvíjí. Příkladem za všechny je chystaný studijní program Průmyslový design, připravovaný ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Slavnostního křtu katalogu se v úterý 15. září v prostorách Uměleckého centra UP zúčastnili zástupci vedení univerzity, města, kraje, Okresní hospodářské komory Olomouc, agentury CzechInvest a vybraných autorů, kteří jsou v katalogu zastoupeni.

Katalog Design navazuje na databázi kreativců, kterou univerzita sestavila na jaře ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Ta prezentuje více než tisíc profesionálů Olomouckého kraje z nejrůznějších kreativních oborů. Aktivita vzešlá z dlouhodobého mapování a výzkumu má pomoci mobilizovat potenciál kreativců ve prospěch regionální ekonomiky, zastavit odliv talentů do větších center a zároveň zachovat a rozvinout unikátní genius loci univerzitního města. Databáze zahrnuje 14 kategorií: architekturu, design, film a video, hudbu, knihy a tisk, kulturní a umělecké vzdělávání, kulturní dědictví, oděvnictví, reklamu, řemesla, scénická umění, software, TV a rozhlas a výtvarná umění. Seznam je otevřený a je možné se do něj zdarma přihlásit na stránkách kreativniolomouc.cz.

Zpět