Univerzita Palackého představuje Občanskou univerzitu. S projektem UniON bude vyrážet do regionu

Čtvrtek 22. únor 2018, 12:13 – Text: OK

Olomouc (22. února 2018) – Dobrovolnické aktivity Univerzity Palackého v Olomouci (UP) získávají nový společenský rozměr. Nejstarší univerzita na Moravě totiž představuje pilotní projekt tzv. Občanské univerzity s názvem UniON. Studenti a učitelé UP v rámci něj budou bez nároku na honorář vyjíždět do širšího regionu Olomouckého kraje a pořádat tam na pozvání vzdělávací prezentace a kurzy na různá témata.

Cílem projektu je maximální otevření akademické sféry a jejích kapacit, které povede ke vzájemné interakci a obohacení,“ řekl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy.

Jedním z hlavních autorů a iniciátorů myšlenky je rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller: „Ve vysokoškolském zákoně je univerzitám přisouzena role institucí, které mají působit nikoliv pouze na své studenty, ale i na širší veřejnost. Univerzita Palackého proto zdarma, v rámci dobrovolnické činnosti svých pedagogů a studentů, nabízí svůj potenciál a expertizu tam, kde o ně bude zájem.“

Projekt UniON je koncipován jako pilotní a Univerzita Palackého věří, že inspiruje další vysoké školy v ČR do té míry, aby byl aplikován v co nejširším regionálním rozsahu. Podle prorektora Petra Bilíka je nyní čas na pilotní ověření zájmu o jednotlivá témata a formáty a v zimním semestru by projekt mohl již fungovat naplno: „Logo, název i know-how jsou již nyní k dispozici všem vysokým školám v ČR, rádi s nimi budeme sdílet a konzultovat vše potřebné tak, aby se vzdělávací poslání projektu mohlo uplatnit co nejefektivněji.“

Je naší povinností usilovat o kontakt s neuniverzitním prostředím. Pokud jsme sami přesvědčeni, že vzdělání nezná hranic, musíme opustit učebny, tradiční formy výkladu a potkávat se s lidmi z různých koutů ČR i různého sociálního a věkového zařazení,“ dodal prorektor pro organizaci a rozvoj Jiří Lach.

Mezi prioritní témata realizovaných kurzů budou patřit otázky právní a finanční gramotnosti, dluhového poradenství, kritického vyhodnocování informací, problematika historie a současnosti české státnosti, medicínská prevence či informace pomáhající při orientaci v krizových situacích. Dobrovolníci však budou otevřeni i všem podnětům a rádi připraví program „na míru“ podle toho, co budou zájemci považovat za aktuální či naléhavé. „Očekáváme zájem především ze strany obecních samospráv, středoškolských zařízení, klubů důchodců či různých zájmových organizací,“ předeslal rektor Miller.

Ihned po prvním uveřejnění myšlenky Občanské univerzity se začali hlásit desítky dobrovolníků i první zájemci o kurzy. To podle Jiřího Lacha svědčí o tom, že o větší zapojení univerzity do veřejného života je zájem.   

Veškeré prezentace a kurzy budou pochopitelně podléhat pravidlům vyjádřeným v interním desateru, jež předpokládá mimo jiné otevřenou diskuzi s cílovou skupinou, nutnost zdrojování všech relevantních informací a princip partnerství mezi přednášejícími a jejich publikem,“ doplnil organizační pravidla projektu UniON Petr Bilík.

Autorem loga iniciativy UniON je grafik Radim Měsíc. Slovní hříčka, využívající anglického výrazu, v sobě zahrnuje jednak touhu po vzájemném „sjednocení“, jednak indikuje připravenost k zahájení („zapnutí“) nové výzvy pro vysoké školy v České republice.

 „Se vzděláváním všemožných cílových skupin máme bohaté zkušenosti, projekt UniON má ale širší ambice a já doufám, že bude v horizontu let úspěšný,“ doplňuje rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

 

Kontaktní osoby:
Jaroslav Miller | rektor
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci
E: rektor@upol.cz | T: 585 631 001

Petr Bilík | prorektor pro vnější vztahy
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci
E: petr.bilik@upol.cz | T: 585 631 007 | M: 774 409 069

Jiří Lach | prorektor pro organizaci a rozvoj
Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci
E: jiri.lach@upol.cz | T: 585 631 003

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)