Univerzita Palackého rozšiřuje spolupráci s Camosun College v Britské Kolumbii

Foto: Sunny Hundal
Úterý 26. červenec 2022, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru obnovuje Univerzita Palackého praktickou spolupráci s Camosun College ve městě Victoria, metropoli nejzápadnější kanadské provincie Britská Kolumbie. Partnerství obě univerzity zahájily v roce 2015 a těžiště jejich spolupráce dosud leželo v oblastech, kterým se věnuje Fakulta tělesné kultury UP a katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP. Na základě událostí posledních týdnů se však začíná otevírat možnost i pro zájemce z dalších disciplín.

K utužení, prohloubení a rozšíření spolupráce univerzit v Olomouci a Victorii v uplynulých letech významně pomohl program Erasmus+, díky kterému mohli studenti a zaměstnanci obou institucí důkladněji vzájemně poznat jak studijní prostředí, tak výzkumné, technické a administrativní zázemí partnerské školy a samozřejmě i jiné geografické prostředí. 

Od jara 2020 ale spolupráci výrazně zkomplikovala pandemie covidu-19 a s ní spojená protiepidemická opatření. „Byla to pro navázanou spolupráci velká výzva. Studenti nominovaní ke studijnímu pobytu na jarní semestr 2020 museli více než dva roky čekat, než jim bylo umožněno absolvovat svou vytouženou zahraniční zkušenost. Vzhledem k faktu, že se navíc na obou stranách oceánu vyměnili někteří lidé na klíčových koordinátorských pozicích, bylo toto období o to větší zatěžkávací zkouškou. S ústupem protipandemických opatření se však zástupci obou institucí rozhodli navázat tam, kde koronavirus přeťal slibně rozjetou spolupráci,“ uvedl Petr Šimáček z katedry geografie.

První „postcovidovou vlaštovkou“ se stal student vyslaný katedrou geografie přírodovědecké fakulty, který právě v těchto dnech finišuje své semestrální studium na Camosun College. V polovině června pak přicestoval do Olomouce koordinátor zahraniční spolupráce Camosun College Marius Langeland, aby se zde zúčastnil workshopu International Staff Week pro koordinátory partnerských univerzit pořádaným Centrem zahraniční spolupráce UP. Ke konci června jej následovali tři jeho akademičtí kolegové ze School of Arts and Science, pro které připravili program zástupci katedry geografie.

„Jeden člen kanadské delegace přitom projevil zájem navštívit i chemické laboratoře a po následné diskuzi se zástupci olomoucké katedry anorganické chemie obě strany projevily zájem rozšířit spolupráci i na tuto oblast," dodává Petr Šimáček.

Začátkem července pak na Camosun College zamířila delegace UP, ve které byli zástupci rektorátu, Fakulty tělesné kultury UP a katedry geografie Přírodovědecké fakulty UP. Domácí instituce připravila pro zástupce UP bohatý a inspirativní program zahrnující prohlídku kampusů, workshopy a diskuze s odborníky na různá témata, jako je mezinárodní partnerství a spolupráce, strategie a kvalita vzdělávání nebo proces tzv. indigenizace.

„K tomuto tématu se v rámci workshopu věnovanému řízení kvality vzdělávání odehrála jedna z nejzajímavějších, nejosobnějších a nejhlubších diskuzí. Smyslem tohoto procesu je náprava koloniálních křivd, podpora svobodného vzdělávání, ale hlavně zohlednění myšlenkových tradic a kulturního bohatství původních severoamerických národů v kanadském vzdělávání napříč obory," řekl Luděk Šebek z katedry rekreologie FTK UP.

Následná diskuze odhalila zajímavé možnosti pro další rozšíření spolupráce s katedrou rekreologie v oblasti výchovy v přírodě. Některé aktivity byly společné pro všechny a jiné, zacílené na konkrétní oblasti spolupráce, probíhaly v menších skupinách. „Součástí návštěvy byly také lekce pro místní studenty následované intenzivní a zajímavou diskuzí a v neposlední řadě došlo i na řadu kulturních aktivit, které pomohly zástupcům UP lépe poznat prostředí hostitelského města Victoria a jeho zázemí. Během návštěvy proběhlo také setkání se studentem Univerzity Palackého, který zhodnotil přínos jeho mobility a sdílel nabyté zkušenosti ze studia a života v Kanadě v porovnání se střední Evropou,“ podotkla Eva Ohnisková z Centra zahraniční spolupráce.

Ze strany Camosun College byl v souvislosti s návštěvou zástupců UP deklarován zájem o rozšíření spolupráce také v dalších oblastech, mezi které patří například biologie, ekonomie či manažerská studia. „Na základě následné diskuze proto bylo předjednáno podepsání memoranda o porozumění, které by zaručilo možnost výměny studentů ve všech vzájemně kompatibilních disciplínách a studijních programech. Zástupci obou institucí tak nejen tímto způsobem deklarovali zájem o pokračování vzájemné spolupráce. V brzké budoucnosti tak lze očekávat další výměnné pobyty studentů a zaměstnanců obou institucí,“ dodala Tereza Kalousková z Centra zahraniční spolupráce.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)