Univerzita Palackého se stala součástí prestižní mezinárodní aliance vysokých škol

Aliance univerzit pro lepší svět.
Repro: Žurnál UP
Středa 2. prosinec 2020, 14:30 – Text: T. Franta, I. Pustějovská

Univerzita Palackého vstoupila do prestižní mezinárodní Aliance Aurora, která sdružuje devět univerzit napříč celou Evropou. Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje a dalším aktuálním otázkám současné společnosti včetně klimatických změn či digitalizace.

Cílem projektu, který financuje Evropská komise, je inspirovat univerzity napříč kontinentem, aby se společně podílely na vzdělávání, které přispěje k rozvoji společenské prosperity a bude mít reálný pozitivní dopad (nejen) na regiony, v nichž univerzity působí.

Univerzity jako lídři v inovacích a udržitelném rozvoji

Aliance Aurora sdružuje školy, které – jednoduše řečeno – mají starost o svět a cítí se za něj být zodpovědné. „Všechny univerzity, které se spojily do této aliance, mají výrazné vědecké a výzkumné výsledky. My si ale uvědomujeme, že to dnes nestačí. Univerzity nežijí odtrženy od světa. Důležité je získané poznatky využít v praxi ve prospěch společnosti, ať už při ochraně klimatu, v sociální problematice, nebo kdekoli jinde. Univerzity by měly být lídrem v inovativních přístupech v otázce udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve všech formách. Je to nejen naše zodpovědnost, ale i povinnost,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller k angažmá olomoucké univerzity v Auroře.

Univerzitě Palackého spojení s partnery z Velké Británie, Německa, Islandu, Nizozemska, Dánska, Rakouska, Španělska a Itálie přinese například možnost vzájemných vědeckých a studentských stáží, lepší provázanost přeshraničního studia či sdílení excelence a know-how ze spolupráce se soukromým sektorem, neziskovými organizacemi či místními komunitami. Ruku v ruce s tím jde také zkvalitnění studia na všech zapojených univerzitách a silnější pozice Aurory jako celku při naplňování strategických cílů či získávání grantů v daných oblastech. Některé z realizovaných aktivit se pak reálně promítnou také do života regionů, kde univerzity fungují. Mimo jiné například podporou inkluzivního vzdělávání s důrazem na marginalizované či sociálně slabší skupiny nebo posílením konceptu environmentálně vstřícného „udržitelného kampusu“.

Účast v Alianci Aurora univerzitám přináší:

 • Významné evropské univerzitní partnery;
 • Možnost inspirativních studentských a pracovních stáží v zahraničí, lepší provázanost přeshraničního studia a intenzivnější sdílení know-how v konkrétních oblastech;
 • Spolupráci na udávání trendů v aktuálních tématech týkajících se klimatických i společenských změn a výzev;
 • Ještě výraznější působení na vývoj regionu a užší propojení s Evropou.

Aliance Aurora se chce zaměřit na témata, jakými jsou například klimatické změny, společenská odpovědnost a udržitelnost, digitalizace společnosti nebo kulturní rozmanitost a identita. „Členství v Auroře je pro nás pozitivní nejen v otázce tématu odpovědnosti a udržitelnosti, ale také v otázce posilování internacionalizace. Rozvoj a prohlubování mezinárodního prostředí na UP je součástí naší hlavní strategie a taková forma spolupráce ji o to více posiluje,“ dodal prorektor UP pro zahraničí Martin Kudláček.

Olomouc jako „most mezi Východem a Západem“

Univerzity zapojené v Auroře chtějí k intenzivní spolupráci přizvat i další univerzitní partnery z východní Evropy a zemí mimo Evropskou unii. Věří, že taková forma spolupráce mezi univerzitami nabídne nové perspektivy a přinese vzájemné rozšíření obzorů. Univerzita Palackého by přitom měla hrát roli jakéhosi mostu mezi Západem a Východem. Už nyní je jasné, že do některých aktivit se v rámci Aurory zapojí také univerzity ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska a Severní Makedonie.

Členové Aliance Aurora

 • Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemsko
 • University of East Anglia, Norwich, Velká Británie
 • University of Duisburg-Essen, Duisburg, Německo
 • Universität Innsbruck, Rakousko
 • Copenhagen Business School, Dánsko
 • University of Iceland, Reykjavík, Island
 • Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Španělsko
 • University Federico II of Naples, Neapol, Itálie
 • Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)