Univerzita Palackého uspěla v novém mezinárodním hodnocení zaměřeném na dopad univerzit

Pátek 5. duben 2019, 10:51 – Text: OK

Olomouc (5. dubna 2019) – Univerzita Palackého v Olomouci se umístila na 101. až 200. místě v novém mezinárodním žebříčku vysokých škol THE: University Impact Ranking 2019, který je zaměřený na udržitelné cíle rozvoje OSN a zohledňuje sociální i ekonomické dopady univerzit. Společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze dosáhla nejlepšího výsledku ze zúčastněných tuzemských vysokých škol, na 301+. pozici figurují Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. První vydání žebříčku zahrnuje přes 450 univerzit ze 76 zemí světa.

Rektor Jaroslav Miller označil umístění Univerzity Palackého v mezinárodním žebříčku THE, který zohledňuje společenskou odpovědnost a důraz na principy udržitelného rozvoje, za úspěch: „Ukazuje, že naše univerzita se stává jedním z globálních průkopníků, kteří vědomě podporují cíle udržitelného vývoje prostřednictvím výuky i výzkumu a hlásí se k principům spolupráce s regionálními partnery a k podpoře řešení problémů současné společnosti. To prokazujeme řadou aktivit. Jednou z nich je například Občanská univerzita, která nabízí zdarma, v rámci dobrovolnické činnosti pedagogů a studentů, vzdělávací i poradenské služby širší veřejnosti," uvedl rektor.

 

Umístění v rámci České republiky

Rank

Univerzita

SDG

101–200

Česká zemědělská univerzita v Praze

8

12

13

17

101–200

Univerzita Palackého v Olomouci

9

11

13

17

301+

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

5

9

13

17

301+

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

4

9

11

17

 

Pro umístění v celkovém žebříčku musely zúčastněné univerzity vyplnit alespoň čtyři z 11 vybraných oblastí neboli cílů. Celkové umístění vzniklo na základě tří nejlepších výsledků. Olomoucká univerzita jich dosáhla v oblasti Průmysl, inovace a infrastruktura (101.–200), Udržitelná města a obce (93.) a Klimatická opatření (101.–200). Předpokladem pro zařazení do žebříčku bylo i hodnocení v oblasti Partnerství ke splnění cílů, kde olomoucké vysoké učení skončilo rovněž na 101. až 200. pozici. Ranking nicméně udává hodnocení i v rámci každého z cílů. Univerzita Palackého se umístila ve všech osmi oblastech, jichž se zúčastnila.

Umístění Univerzity Palackého v jednotlivých oblastech

Univerzita Palackého v Olomouci

SDG

 

Rank

3

Zdraví a kvalitní život

101–200

4

Kvalitní vzdělání

201–300

5

Rovnost mužů a žen

8

Důstojná práce a ekonomický růst

101–200

9

Průmysl, inovace a infrastruktura

101–200

10

Méně nerovností

11

Udržitelná města a obce

93

12

Odpovědná výroba a spotřeba

13

Klimatická opatření

101–200

16

Mír, spravedlnost a silné instituce

101–200

17

Partnerství ke splnění cílů

101–200

 

Důležitost společenské odpovědnosti je v případě vysokých škol dána jejich základním úkolem, a tím je formování budoucí generace, která by měla být nositelem společensky odpovědných hodnot. Zároveň však toto poměrně vysoké umístění naší univerzity v novém globálním žebříčku THE ukazuje, že již máme nastaveny i každodenní interní procesy a zásady tak, abychom se jako organizace při realizaci své činnosti chovali eticky a přispívali k udržitelnému růstu. Hodnocené indikátory THE také prokazují funkčnost naší snahy zasazovat se o zlepšování kvality života zaměstnanců UP i lokálních partnerů či společnosti jako celku a jsou významným signálem, že nastavování systému kvality činností na UP orientujeme správným směrem,“ řekla prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP Hana Marešová. 

Rankingu vévodí University of Auckland z Nového Zélandu následovaná dvěma kanadskými univerzitami ­McMaster University a University of British Columbia. Nejpočetnější zastoupení má Japonsko (41 univerzit), USA (31) a Rusko (30).

Ranking je dostupný zde.

 

Kontaktní osoba:
Martina Šaradínová | mluvčí vědeckých center
Univerzita Palackého v Olomouci
E: martina.saradinova@upol.cz | M: 773 616 655

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)