Univerzita Palackého v Národním divadle Brno

Rektor UP Jaroslav Miller pokřtí v Národním divadle Brno dvě výjimečné knihy. Jednou z nich je publikace dopisů Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi s názvem Milý příteli Bureši.
Repro: Žurnál UP
Pátek 6. říjen 2017, 7:44 – Text: Milada Hronová

Národní divadlo Brno ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a nakladatelstvím Bärenreiter Praha připravují křest dvou ojedinělých publikací, jejichž autory jsou akademici olomoucké univerzity. Obě knihy pojí osobnost skladatele Bohuslava Martinů. Vít Zouhar vydává kritickou edici Kantát B. Martinů na texty Miloslava Bureše. S Gabrielou Coufalovou je současně i spoluautorem knihy dopisů Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi s názvem Milý příteli Bureši. Knihy pokřtí v pondělí 9. října na Malé scéně Mahenova divadla rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller společně s předními osobnostmi. Bezprostředně poté nabídne brněnské divadlo inscenaci Otvírání studánek Alfréda Radoka, k níž Vít Zouhar složil hudbu. 

Bohuslav Martinů je světově proslulý český skladatel hudební moderny 20. století. Od roku 1923 žil trvale mimo vlast.„Martinů cestoval mezi Francií, Amerikou, Švýcarskem a Itálií, bohatě korespondoval, včetně Československa, a na všech těchto místech se dochovaly jeho partitury, dopisy a mnohé další prameny. Nejnáročnější je heuristická práce s prameny, dohledání těch zdánlivě ztracených a vyhodnocení jejich významu. Pro kritickou edici, v níž se snažíme společně s kolegy z Institutu Bohuslava Martinů v Praze co nejvíce přiblížit intenci autora a partitury očistit od chyb a historických nánosů, je to zcela zásadní. Jen tak lze řešit zdánlivě neřešitelné problémy, kdy skladatel ponechal některé detaily otevřené nebo třeba opomenul doplnit text,“ řekl Vít Zouhar, prorektor olomoucké univerzity působící zároveň na katedře hudební výchovy její pedagogické fakulty, kde se se svým týmem dlouhodobě věnuje výzkumu díla Bohuslava Martinů. Na této publikaci, která byla vydána s podporou Nadace Bohuslava Martinů, GAČR a MKČR, pracoval osm let.

Eva Velická, programová ředitelka prestižního nakladatelství Bärenreiter Praha, ocenila téměř detektivní práci, kterou Vít Zouhar podstoupil při přípravě tohoto kritického vydání. Edice obsahuje kromě partitur také podrobnou předmluvu, která přináší řadu doposud nepublikovaných faktů o oblíbených a zdánlivě důvěrně známých kantátách. „Podařilo se mu předložit první kritickou edici kantát vycházející skutečně z Martinů záměrů. Kritická edice vázaná v plátně vychází jako čtvrtý svazek rozsáhlého projektu Souborného vydání díla Bohuslava Martinů, který připravuje Institut a Nadace Bohuslava Martinů. Je připravena na té nejvyšší myslitelné muzikologické a vydavatelské úrovni,“ řekla Eva Velická.

Vít Zouhar spolupracoval i na dalším křtěném díle, které na svazek kantát bezprostředně navazují – knize dopisů Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi. Spolu s kritickými komentáři jsou veřejnosti zpřístupněny po šedesáti letech od svého vzniku a podle spoluautorky knihy Gabriely Coufalové z katedry hudební výchovy pedagogické fakulty jsou pro poznání a pochopení spolupráce obou autorů klíčové. Martinů v nich nadšeně komentuje Burešovu „meditativní poesii“, žádá o nové texty, navrhuje jejich úpravy, ale i předává pokyny interpretům či protestuje proti problémům s vydavateli nebo proti filmovým úpravám kantáty Otvírání studánek. Edice obsahuje také jediné známé dopisy Miloslava Bureše zaslané Bohuslavu Martinů na přelomu let 1955 a 1956 i dopis a dvě pohlednice M. Bureše Martinů rodině do Poličky. Jsou unikátním svědectvím velkého ohlasu zejména kantáty Otvírání studánek.

„Jelikož není dosud formou kritické edice zpracována velká část korespondence tak významného skladatele, jako je Martinů, jsem ráda, že jsem se mohla na této práci podílet. Čím víc se Martinů věnujeme, tím víc se rozkrývají další souvislosti. Korespondence dokresluje i obtížnost komunikace přes železnou oponu během 50. let minulého století. Objasňuje některé kulturně-politické souvislosti, a přibližuje tak tehdejší situaci z jiné perspektivy,“ doplnila Gabriela Coufalová.

Slavnostní křest obou publikací se uskuteční 9. října od 18:20 hod. v prostorech Malé scény Mahenova divadla, bezprostředně před obnovenou premiérou inscenace Otvírání studánek Alfréda Radoka, k níž Vít Zouhar složil hudbu. Vedle Jaroslava Millera, rektora Univerzity Palackého, pokřtí výjimečné knihy Aleš Březina, ředitel Institutu Bohuslava Martinů, a Jan Antonín Pitínský, režisér inscenace Otvírání studánek Alfréda Radoka.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)