Univerzita Palackého získala prestižní národní ocenění za kvalitu

Foto: MPO, Egon Havrlant
Pátek 24. listopad 2023, 10:00 – Text: (red)

Univerzita Palackého získala 1. místo v kategorii veřejný sektor v rámci Národní ceny České republiky za kvalitu. Ocenění jsou předávána institucím, které prokážou existenci funkčního systému řízení a hodnocení kvality, a jsou udělována v souladu s Národní politikou kvality České republiky. Ocenění v Senátu PČR převzali prorektor pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka a Hana Marešová, vedoucí oddělení strategie a kvality.

„Programy Národní ceny České republiky jsou navrženy tak, aby poskytovaly organizacím strategickou zpětnou vazbu na odlišné úrovni a pomohly jim s podporou systematického zlepšování. Jde fakticky o návod na rozvoj kultury zlepšování a inovací a o pomoc při odstraňování nedostatků v organizaci a nalézání možných řešení, která jsou k dispozici. Umožňují nalézt cestu k významnému zlepšení výkonnosti organizace a tím dosáhnout pokroku transformace způsobů práce,“ objasnil důvody zapojení UP do této celonárodní soutěže Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy.

Hodnocení institucí je postaveno na evropském modelu excelence EFQM, který UP postupně implementuje do svého systému řízení a hodnocení kvality. Tento model poskytuje organizacím návod na rozvoj kultury stálého zlepšování své činnosti a také inovací. Pomáhá pochopit nedostatky v organizaci a nalézt možná řešení, což vede i následně ke zlepšení výkonnosti organizace.

UP se v letošním roce v rámci Národní ceny České republiky přihlásila do nejvyššího stupně programu, tím je program EXCELENCE, který je určen pro organizace, které mají zavedený odpovídající systém managementu a chtějí získat strategickou a provozní zpětnou vazbu týkající se úrovně jeho výkonnosti, připravenosti na budoucí výzvy apod.

„Tento nejvyšší program jsme zvolili v návaznosti na úspěšnou implementaci modelu EFQM na naší univerzitě dle kontroly ministerstva průmyslu a obchodu už v roce 2019, tedy bezprostředně po získání institucionální akreditace v souvislosti s potřebnou zpětnou vazbou na úroveň nastaveného systému a ověření toho, co v řízení kvality chybí. Už tento první krok byl pro UP úspěšný. Podařilo se získat 1.–2. místo v kategorii veřejný sektor v rámci Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost, tzn. ukázalo se, že v uvažování nad tím, jak nastavit systém řízení kvality, za který jsme začali být spolu se získáním institucionální akreditace plně odpovědni sami, se ubíráme správným směrem. V letošním roce jsme se přihlásili do soutěže nejvyšší. S vědomím, že nám letošní externí hodnocení ze strany ministerstva průmyslu a obchodu významně pomůže nastavit náš systém tak, abychom byli co nejlépe připraveni na znovuzískání institucionální akreditace, což nás čeká už v roce 2027, kdy budeme znovu připravovat kompletní spis o činnosti univerzity pro Národní akreditační úřad,“ vysvětlila Hana Marešová, vedoucí oddělení strategie a kvality RUP.

Možnost zapojit se do zlepšování kvality činností na UP má každý pracovník i student UP, k stránkám oddělení strategie a kvality (https://strategie.upol.cz/) je k dispozici online formulář pro podávání připomínek, podnětů či nápadů.

„UP se v rámci získaného ocenění řadí nejen po bok významných nadnárodních či národních společností, jako je např. Hyundai Motor Manufacturing Czech, ČEZ, divize jaderná energetika, Řízení letového provozu České republiky, Komerční banka. Navíc ale univerzita získala mezinárodní a mezinárodně EFQM uznávané, což je o to důležitější zdůraznit, bodové hodnocení „5-star organisation using the EFQM Model“ a s ním spojenou externí a nezávislou zpětnou vazbu v podobě hodnotiteli naformulovaných silných stránek a příležitostí pro zlepšení. UP také dosáhla odpovídajícího zařazení do mezinárodní databáze EFQM,“ uvedl prorektor Michal Malacka.

„Poděkování za takto vysoce pozitivní ohodnocení naší univerzity patří všem, kteří od doby získání institucionální akreditace poctivě a nepřetržitě pracují na budování komplexního systému řízení UP, který na první pohled není tak úplně viditelný, ale v konečném důsledku ovlivňuje všechny činnosti na naší univerzitě a každého z nás. Proto vítáme zapojení každého člena naší univerzitní komunity, který může přispět jakkoliv k tomu, abychom mohli v roce 2027 při přípravě podkladů pro znovuzískání institucionální akreditace prokázat, kam jsme se vlastními silami za těch deset posunuli v naší práci i v tom, jak pracujeme na jejím neustálém zlepšování,“ doplnila Hana Marešová.

Udělování Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost, oblast kvality a rodinné podnikání za rok 2023 se uskutečnilo ve Valdštejnském paláci Senátu PČR za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky Miroslava Plevného. Akce se konala pod záštitou předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Markéty Pekarové Adamové a předsedy vlády ČR Petra Fialy. Více podrobností najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)