Univerzita přivítá Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Repro: Žurnál UP
Sobota 12. květen 2018, 8:00 – Text: Milada Hronová

Kam se posouvá současná čeština? Jaké změny prodělává v kontaktu s odlišnými jazykovými systémy? Jakým jazykem popisují svět v pohybu média, političtí představitelé, blogeři a YouTubeři? A jak na nás hovoří umělá inteligence? To jsou jen některé z mnoha otázek, kterým se budou věnovat mladí lingvisté na svém pravidelném mezinárodním setkání. Jeho součástí bude i celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda.

Devatenáctý ročník Mezinárodního setkání mladých lingvistů zahájí přednáška s názvem Tematické posloupnosti v textech nerodilých mluvčích: vývojová studie o akvizici psaní v češtině jako cizím jazyku. Přednášku bude mít profesorka Anna Marie Perissutti z italské státní Universita degli studi di Udine. Na konferenci vystoupí osmadvacet účastníků, organizátoři této akce připravili i pět workshopů. Během setkání mladých lingvistů se uskuteční i celostátní kolo soutěže Student a věda (lingvistika) s osmi soutěžícími z různých filozofických fakult.

„Během setkání se bude hovořit například o tom, jestli má čeština potenciál přijmout nové životné, rodově neutrální zájmeno nebo o tom jak se mění výzkum raných jazykových projevů dětí s Downovým syndromem. Wendy Zimmerová z domácí filozofické fakulty bude hovořit o lexikálních prostředcích, které porušují neutralitu v televizním zpravodajství, Michaela Matoušková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pak o litevské jazykové politice a vlivu angličtiny. Situaci přiblíží na příkladu počítačové terminologie,“ řekla Kateřina Szokalová z katedry bohemistiky filozofické fakulty.  

Konference je v diskusi určena všem těm, kteří se zajímají o jazyk, řeč, text a komunikaci. Těm, kteří mají chuť sdělovat a také jiným naslouchat. Uskuteční se ve dnech 14. – 16. května v prostorách filozofické fakulty v Křížkovského ulici 10. Více ZDE.

Zpět