Univerzita přivítala rekordní počet zájemců o studium

Den otevřených dveří na UP.
Fotogalerie: M. Hronová, E. Hrudníková, Š. Chovancová, M. Višňa
pátek 6. prosinec 2019, 15:45 – Text: M. Hronová, E. Hrudníková, Š. Chovancová, M. Višňa

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého navštívilo na sedm tisíc zájemců o studium. S mapkami v rukou nebo na displeji mobilu a s modrou složkou pod paží je v pátečním mrazu nebylo možné přehlédnout. Kromě fakult si mohli prohlédnout i univerzitní knihovny, koleje a hlavní menzu, kde mohli i poobědvat. Otevřeno měl i obchod UPoint a k návštěvě zvala Pevnost poznání. Mezi univerzitními areály uchazeče svezl speciální autobus.

Většina z pomyslných bran univerzitních budov se pro uchazeče otevřela už v osm hodin. Zájemci o studium na pedagogické fakultě se v mrazivém ránu mohli hned ve foyer občerstvit kávou s logem fakulty. Akademici jednotlivých kateder i studijní oddělení fakulty pak celý den poskytovali středoškolákům informace o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k příjímacím zkouškám či o uplatnění absolventů v praxi.

O studiu na pedagogické fakultě například uvažuje Petra Vališková, studentka střední pedagogické školy v Litomyšli, která by v Olomouci chtěla studovat speciální pedagogiku pro raný věk a učitelství pro mateřské školy. „Myslím, že tento obor má v ČR jen Pedagogická fakulta UP, a podle mého zjišťování je velmi kvalitní. Mně se na něm líbí i jeho široké možnosti uplatnění v praxi. V rámci střední školy jsem chvíli byla v mateřské škole i v jeslích. Mám jasno v tom, že bych chtěla pracovat s malými dětmi,“ řekla.

Na pedagogické fakultě se zastavovali i uchazeči, kteří mířili za obory na jiné fakulty. Zajímali se především o služby Centra podpory studentů se specifickými potřebami. „Mám Aspergerův syndrom, a tak jsem potřeboval zjistit, za jakých podmínek bych na UP mohl studovat informatiku. Jsem informacemi o službách univerzity pro zdravotně znevýhodněné studenty nadšený,“ zhodnotil Jakub Nevrlý, student šumperské střední průmyslovky.

Ani cyrilometodějská teologická fakulta nezůstala ve své nabídce nijak stranou. Stalo se už tradicí, že zájemce o studium vítá na „boží“ fakultě teplá palačinka v průchodu budovy. A nejen palačinka, ale i informace o možnostech studia byly velmi žádané. „Studujeme sociální činnost na Střední škole profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě a rády bychom v tomto oboru pokračovaly. Rády trávíme čas s lidmi a pomáháme. Tady nás velmi zaujala nabídka katedry křesťanské sociální práce a katedry křesťanské výchovy,“ uvedla Klára Osmančíková se svými spolužačkami. Všechny by jednou rády pracovaly v centrech denní péče nebo například dětských domovech.

Na fakultě se prezentoval i zcela nový obor Etika a kultura v mediální komunikaci. Teologické programy připravily tematická videa a zážitkové seznámení se základy řečtiny, latiny a hebrejštiny, nechybělo tradiční čtení bible pod vodou. Zájemci se také v tvůrčí dílně mohli zapojit do výroby vánočního překvapení pro klienty s mentálním postižením.

Plno uchazečů měla během dne i filozofická fakulta. Zaplnili aulu v obou informačních blocích a všechny katedry jim s informacemi byly k dispozici. Až z Náchoda přijela do Olomouce Kateřina Vernerová, která má zájem studovat tlumočnictví a překlad. „Jednou bych ráda pracovala s angličtinou. V tom mám jasno. Angličtinu učí můj strejda, já bych spíš chtěla překládat. Ráda bych se jednou naučila i francouzsky,“ řekla.

Před právnickou fakultou postávali první zájemci už před osmou hodinou ranní. Mnozí již měli za sebou i cestu dlouhou přes sto kilometrů. Jednou z takových zájemkyň byla Ivana Vroblová, která studuje třetí ročník gymnázia v Havířově. „Maturovat sice budu až v příštím školním roce, ale už teď jsem rozhodnutá kam na vysokou školu. Olomoucká práva mi doporučili na našem gymnáziu, volitelné semináře jsem si vybrala se zaměřením na humanitní předměty a navíc Olomouc je od nás dobře dostupná,“ vysvětlila Ivana Vroblová, která na Den otevřených dveří přijela se spolužačkou.

Na právnické fakultě nakonec strávily celé dopoledne. Stihly poslechnout hlavní informativní vstup, který byl v režii vedení fakulty a studentů, obejít stánky studijního a zahraničního oddělení nebo studentského spolku ELSA Olomouc a zapojit se do simulovaného soudního jednání. „Viděly a slyšely jsme toho dnes hodně. Asi nejvíc nám dala setkání se studenty. Brzké ranní cestování určitě stálo za to,“ zhodnotila středoškolačka, která odjížděla domů s modrou univerzitní složkou plnou informací.

O studijních programech, požadavcích pro přijetí i o uplatnění absolventů v praxi hovořili s účastníky Dne otevřených dveří zástupci jednotlivých kateder také na přírodovědecké fakultě. „Nejdříve jsem uvažoval o kombinaci biologie a chemie, ale pak mě zaujala bioinformatika, která spojuje vše, co mě baví,“ nastínil své plány Daniel Volf z Gymnázia Nový Jičín. Podobné zaměření hledala i jeho spolužačka Natálie Pobočková. „Chtěla bych také studovat bioinformatiku nebo biochemii, protože tyto obory jsou velmi žádané a studenti po studiu nemají problém najít si práci.“

Na uchazeče o studium čekali na přírodovědecké fakultě zástupci studijního oddělení, jednotlivých kateder i studentské spolky. Katedra geoinformatiky předvedla vytváření map, 3D tisk, drony i eye-tracking technologie. Katedry organické, fyzikální, analytické a anorganické chemie připravily hromadné exkurze. Zájemci o nanotechnologie si mohli prohlédnout laboratoř nanotechnologií a podívat se na ukázky nanostruktur pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Specializovaná pracoviště představila i katedra optiky nebo katedra buněčné biologie a genetiky. Geologové se v prezentaci zaměřili na geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie, katedra experimentální fyziky pak na digitální obrazové analýzy, číslicové měřicí přístroje nebo na atomovou a jadernou fyziku.

Svoji studijní nabídku představila uchazečům i fakulta tělesné kultury. Potřebné informace zájemci získali v prostorách Aplikačního centra BALUO, kde si zároveň mohli i zasportovat, například zdolat lezeckou stěnu. Otevřeny byly také některé laboratoře Centra kinantropologického výzkumu, kde se mohli dozvědět, jak funguje systém pro analýzu pohybu v 3D prostoru Vicon Vantage, nebo absolvovat test jemné motoriky.

Z Mohelnice se na FTK přijel podívat student tamní střední průmyslové školy Adam Navrátil. „Mám rád sport, hraji florbal za FBC Mohelnice, chtěl bych studovat nějaký obor se sportovním zaměřením. Byl jsem se tedy zeptat na další informace ke studiu. Jako střední školu jsem si sice nakonec zvolil průmyslovku, ale v technice nechci pokračovat. Neexceluji úplně v matematice a bojím se, že bych při dalším studiu v této oblasti nebyl úspěšný,“ vysvětlil mohelnický florbalista.

Stovky uchazečů zamířily během Dne otevřených dveří také na Teoretické ústavy. Jedním z nich byl Adam Titor z Ostravy, kterého na fakultě zdravotnických věd zajímal studijní program Fyzioterapie. „Přemýšlím o dost zásadní životní změně. Jsem vystudovaný restaurátor nástěnných maleb. Ta práce mě baví, ale není taková, jakou jsem si ji představoval. Také mi došlo, že kvůli práci nemám dost času na svůj koníček. Jsem totiž vášnivý horolezec a začalo mi to chybět, celkově pohyb mi dost chybí. Tak bych se mu chtěl pohybu přiblížit studiem fyzioterapie, přijde mi jako teoretické pozadí pro moji další činnost. Také jsem měl nějaké zranění a zkušenost s fyzioterapeutem jako pacient a dává mi to smysl,“ uvedl. Připustil však, že roli v této životní změně budou hrát i peníze, neboť za studium bude platit. 

Fakulta zdravotnických věd uchazečům poskytla nejen informace o studiu fyzioterapie a dalších programů, zájemci si mohli prohlédnout také některé odborné učebny a vyzkoušet si například záchranářské dovednosti. Lékařská fakulta nabídla možnost konzultací na studijním oddělení a návštěvy anatomického muzea.

Den otevřených dveří poskytl návštěvníkům kompletní informační servis. Někde si uchazeči mohli vyzkoušet i test studijních předpokladů. Uživatelé mobilních zařízení se systémem Android a nově i iOS si mohli stáhnout v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, v níž našli kompletní časový rozpis programu, jízdní řád speciálního autobusu, interaktivní mapu univerzitních budov i aktuality. Této možnosti využilo přes tisíc účastníků Dne otevřených dveří.

Zpět