Univerzita se podělila v Bruselu o své zkušenosti se zahraničními výměnami

V Bruselu prezentovala zkušenosti UP z realizace mezinárodní mobility v rámci projektů Erasmus+ Yvona Vyhnánková z oddělení pro mobility Rektorátu UP.
foto: Lucie Münchová
Čtvrtek 1. únor 2024, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Aktuální témata mezinárodní spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání probírali v Bruselu zástupci vysokých škol z celé Evropy.  Akci, která slouží ke sdílení informací o dění v Evropské komisi (EK), inspiraci i výměně příkladů dobré praxe, pořádá každoročně evropská Academic Cooperation Asociation (ACA). Své zastoupení mezi sto padesáti účastníky z vysokých škol, národních agentur a dalších organizací, které se vzdělávací agendě v internacionálním prostředí věnují, měla i Univerzita Palackého.

V Bruselu prezentovala zkušenosti UP z realizace mezinárodní mobility v rámci projektů Erasmus+ Yvona Vyhnánková z oddělení pro mobility Rektorátu UP. „Letos se tento mezinárodní seminář věnoval mj. hodnocení probíhajícího běhu programu Erasmus+. Debata se vedla také o nových možnostech, které nabízí program Erasmus+, o podpoře inkluze a diverzity a nechyběla ani výměna zkušeností se zaváděním významných iniciativ Evropské komise, jako jsou Aliance evropských univerzit nebo Joint European Degree label,“ vysvětlila Yvona Vyhnánková. Jak dodala, do diskuzí se v rámci jednotlivých panelů zapojili i zástupci EK.

„Panel, v jehož rámci jsem za UP vystoupila já, byl zaměřený na hodnocení výměn studentů a zaměstnanců se zeměmi mimo EU v rámci mezinárodní kreditové mobility a mezinárodních výměn v rámci ‚klasického‘ Erasmu,“ řekla Yvona Vyhnánková.

Diskuze s partnery byla podle ní otevřená a praktická. „Bylo skvělé, že se téma probíralo jak z pohledu Evropské komise, tak i sítě výzkumně orientovaných univerzit a že jsme aktivně mohli do debaty nabídnout naše zkušenosti z praxe. Překvapilo mě, jak známé a na evropské úrovni vysoce hodnocené je aktivní zapojení Univerzity Palackého do projektů Erasmus+ a naše úspěšná realizace mezinárodních mobilit. Pro mě osobně byla velmi inspirující možnost porovnat pohledy a přístup různých institucí a také to, že Evropská komise vnímá a oceňuje praktické zkušenosti vysokých škol, které její iniciativy realizují,“ dodala Yvona Vyhnánková.

The Academic Cooperation Association (ACA) je mezinárodní asociace složená z národních agentur zodpovědných za internacionalizaci v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Zástupcem ČR je Dům zahraniční spolupráce. ACA zprostředkovává svým členům výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe při realizaci projektů mezinárodní spolupráce. Je také vlivným prostředníkem při hájení zájmů vysokoškolských institucí vůči evropským institucím, případně národním vládám. ACA slouží také jako think tank v tématech internacionalizace a inovací v evropském vysokoškolském vzdělávání. Zapojuje se do výzkumu v této oblasti, zpracovává odborné studie a hodnocení. Nabízí mezinárodní semináře a konference, mimo jiné pravidelné ACA European Policy Seminar. Vydává také vysoce ceněný ACA Newsletter – Education Europe. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)