Univerzita se více zaměří na podporu doktorandů. Připravuje sérii workshopů

Grafika: Vojtěch Duda
Středa 9. červen 2021, 12:00 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita připravila na 15. června workshop pro akademiky, kteří se starají o doktorandy. Dvouhodinové online setkání s názvem „Jak podporovat studijní úspěšnost a profesní rozvoj doktorandů a doktorandek“ je určené pro akademické pracovníky, zejména pro členy oborových rad doktorských studijních programů, školitele a všechny, kteří se na univerzitě na organizaci doktorského studia podílí. Na workshopu budou zároveň představena témata chystané série doktorandských workshopů realizovaných od příštího akademického roku.

Agenda doktorských studií patří k prioritám nynějšího vedení univerzity, má i nově svého prorektora. „Doktorské studium představuje vrchol systému vzdělávání na Univerzitě Palackého, proto je nezbytné věnovat mu odpovídající pozornost. Pozice doktorandů je však odlišná od pozice ostatních studujících, protože nejde jen o ´studium´, ale také o původní vědecké bádání a formování akademické kariéry. Nezohlednění specifičnosti této životní fáze začínajících akademiček a akademiků je příčinou předčasného odchodu doktorandek a doktorandů. A to chceme změnit,“ říká Dušan Lužný, prorektor pro doktorské studijní programy a projekty. 

Lektorkami prvního workshopu, který se uskuteční 15. června od 14 do 16 hodin, budou dvě odbornice: Kateřina Cidlinská je výzkumnice v oblasti sociologie, vysokého školství a genderových studií. Mezi její výzkumná témata patří mj. pracovní podmínky v akademickém prostředí, akademická kariéra, profesní identity a genderové nerovnosti ve vědě. Cidlinská je zakladatelkou a v současné době členkou předsednictva České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) a bývalou předsedkyní evropské sítě mentoringových programů ve vědě EUMENT-NET. Koordinovala celorepublikový mentoringový program pro začínající vědce a vědkyně. Podílela se na tvorbě Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokého školství na období od roku 2021. Druhou vystupující bude Kateřina Machovcová, výzkumnice v oblasti psychologie a studií vysokého školství. Mezi témata jejího odborného zájmu patří mj. leadership a followership ve vědě a kombinace pracovního a osobního života. Pracovala jako lektorka profesního a kariérního rozvoje.

Cílem workshopu je představit téma podpory studijního a profesního rozvoje doktorandů a diskutovat možné nastavení systému této podpory na UP. Online forma kombinuje přednáškové a diskuzní bloky. Účastníci workshopu budou seznámeni s výstupy českých i zahraničních výzkumů o situaci a potřebách začínajících vědců a vědkyň. Lektorky představí osvědčené nástroje zvyšování úspěšnosti doktorandů a jejich profesního rozvoje na příkladech zahraniční i české praxe. Pozornost bude věnována zejména mentoringu a aktivnímu followershipu. Závěrečná část workshopu bude vyhrazena diskuzi možného využití různých nástrojů na UP za účelem zvyšování úspěšnosti doktorandů a zvyšování efektivity doktorského studia pro doktorandy i instituci. 

Jak podporovat studijní úspěšnost a profesní rozvoj doktorandů a doktorandek

Odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/95516708871?pwd=Z0R0MmVZdElXcDByZk9SeWpFMzZyQT09
Meeting ID: 955 1670 8871
Passcode: 194267

Zpět