Univerzita si v mezinárodním srovnání drží pozice a zná prostor pro zlepšení

Grafika: QS
Pátek 30. červen 2023, 13:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

V uplynulých dnech byly zveřejněny aktuální výsledky dvou významných mezinárodních žebříčků, porovnávajících stovky univerzit z celého světa. V hodnocení CWTS Leiden Ranking i v prestižním žebříčku QS World University Rankings si Univerzita Palackého udržela či mírně vylepšila svou pozici. Kladně hodnocena byla například v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce či za počet citovaných publikací.

„Postavení univerzit v těch nejprestižnějších žebříčcích, jakým je například QS, začíná prokazatelně ovlivňovat jejich hodnocení v řadě oblastí. Ať už se jedná přímo o národní politiku některých států, směřování mezinárodních partnerství, nebo volbu studijní destinace či výzkumného pracoviště v zahraničí. Důvodem je především absence jiných srovnávacích mezinárodních nástrojů v takovémto rozsahu,“ uvedl prorektor pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka. Dodal, že v posledních letech žebříčky ve svých programech partnerství či uznávání využily například Indie či Nizozemsko. 

Žebříček QS World University Rankings

Výsledky mezinárodního žebříčku QS World University Rankings 2024, který je spolu s žebříčkem Times Higher Education (THE) a Šanghajským žebříčkem považován za nejprestižnější mezinárodní hodnocení, byly zveřejněny v úterý večer. Univerzita Palackého se v něm umísťuje od roku 2016.

Podobně jako další žebříčky hodnotí QS World University Rankings vědu a výzkum na základě bibliografických databází článků a citací. Navíc posuzuje poměr počtu pedagogů na studenty či podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků. Provádí také anketní šetření pro hodnocení reputace, kdy zjišťuje, jak školu vnímá akademický svět a významní zaměstnavatelé v mezinárodním kontextu.

Z hodnocených 2 963 vysokých škol ze 104 států bylo letos zveřejněno pořadí 1 499 z nich. Univerzita Palackého si oproti loňskému roku vylepšila svou pozici a umístila se na 631.–640. místě, přičemž bylo hodnoceno o přibližně 500 univerzit více než v předešlém roce. Mezi 16 zástupci České republiky se UP umístila šestá. Nejlépe si vedla v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce či podílu zahraničních pracovníků, uspěla také v hodnocení reputace ze strany zaměstnavatelů.

Oproti loňským šesti letos žebříček hodnotil devět kritérií (metrik) s příslušnou procentuální vahou pro konečné umístění: akademická reputace (30 %), citovanost (20 %), reputace ze strany zaměstnavatelů (15 %), poměr počtu vyučujících a studentů (10 %), podíl zahraničních pracovníků na fakultě (5 %), podíl zahraničních studentů (5 %), nově pak výsledky v oblasti zaměstnanosti (5 %), mezinárodní výzkumná síť (5 %) a udržitelnost (5 %).

„I letošní výsledky potvrdily, že je potřeba nadále pracovat na cílech stanovených v naší strategii pro mezinárodní rankingy. Ukazuje se, že je obzvlášť potřeba klást důraz na parametry s nejvyšší vahou. V QS jde například o akademickou reputaci, která tvoří celých 30 % hodnocení. Posuzuje se tak, že nás (UP) naši partneři ve výuce a vědě hodnotí ve speciálním dotazníkovém šetření. K tomu, abychom dostali kvalitní hodnocení, by nám měla pomoci cílená a systematická komunikace jednotlivých pracovníků UP právě s těmito partnery,“ upřesnila vedoucí oddělení strategie a kvality Hana Marešová.

„Další možností, jak zlepšit výsledky našeho hodnocení, je zvyšování počtu publikací v časopisech, které jsou evidovány bibliografické databázi SCOPUS, ze které QS vychází,“ doplnila Marešová.

Podrobné výsledky QS World University Rankings 2024 jsou k dispozici na webu topuniversities.com. První tři místa obsadily Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge a University of Oxford následované Harvard University a Stanford University. Porovnání s předchozími roky je přehledně zobrazeno také na webu strategie.upol.cz.

Žebříček CWTS Leiden Ranking

V předchozích dnech byly zveřejněny také výsledky mezinárodního žebříčku CWTS Leiden Ranking 2023, který zkoumá čtyři základní oblasti vědeckého bádání, a to vědecký dopad, spolupráci, publikace s otevřeným přístupem a genderovou rozmanitost. Je založen na bibliografických datech pro období 2018–2021 z databáze Web of Science, produkovaných firmou Clarivate Analytics. Na rozdíl od jiných rankingů nesleduje reputaci institucí ani hodnocení výuky.

Žebříček hodnotil 1 411 univerzit (z toho 9 českých) a Univerzita Palackého v něm zaznamenala úspěch v oblasti excelentních publikací a spolupráce se zahraničními výzkumníky. Pozici české jedničky si pak udržela v počtu publikací, které ve srovnání s ostatními publikacemi ve stejném oboru a ve stejném roce patří mezi 1 % nejčastěji citovaných, kdy se umístila na 159. příčce v Evropě a 383. příčce ve světě. Velmi dobře si UP vede také v oblasti mezinárodní spolupráce, kde dosáhla na 127. příčku v Evropě a druhou v České republice.

Žebříček poskytuje hodnocení také na úrovni pěti hlavních vědních oborů: biomedicína a zdravotnické vědy, vědy o živé přírodě a Zemi, matematika a informatika, fyzikální vědy a inženýrství a společenské a humanitní vědy. Univerzita Palackého si mezi obory vede velmi dobře v nejcitovanějších publikacích v oblasti fyzikálních věd a inženýrství, kde obsadila 21. pozici v Evropě a 73. na světě. Do nejlepší stovky v Evropě se vejde také v oblasti mezinárodní spolupráce ve společenských a humanitních vědách, kde je 97.

Podrobné výsledky CWTS Leiden Ranking 2023 včetně porovnání s předchozími roky jsou k nalezení na webu věnovanému mezinárodnímu hodnocení UP nebo na webu samotného žebříčku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)