Univerzita slavnostně otevřela Havlovu posluchárnu a Burianovu učebnu

Symbol, který připomíná, že se nacházíte v posluchárně Václava Havla. Během Týdne humanitních věd byla slavnostně otevřena společně s učebnou Václava Buriana.
Foto: Milada Hronová
Pondělí 19. listopad 2018, 11:14 – Text: Milada Hronová

Katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty má posluchárnu Václava Havla a učebnu Václava Buriana. U příležitosti připomenutí událostí 17. listopadu 1989 obě slavnostně otevřela za účasti Jiřího Lacha, prorektora UP  i Jaroslava Millera, rektora UP.  

Slavnostní otevření obou místností se uskutečnilo v rámci Týdne humanitních věd, pro který letos měla univerzita poprvé připravený bohatý program.

 „Jsem velmi rád, že mě katedra pozvala na slavnostní otevření posluchárny a učebny těchto významných osobností. Slovo ale přenechám Dagmar Havlové a přečtu její dopis, který k této příležitosti univerzitě poslala,“ řekl rektor UP. 

„Touha Václava Havla po vzdělání byla hluboká, vytrvalá a nezlomná. Pojmenovat tedy po něm místo, kde se studentům dostává vzdělání, je už z tohoto důvodu potěšující a smysluplné. O Václavu Havlovi toho bylo napsáno hodně, osobně jsem obdivovala jeho statečný a na první pohled donkichotský boj v době totality. Zastával pravdu. Fascinovala mě jeho láska k pravdě, velmi jsem si cenila jeho intelektu, předvídavosti, jeho tvůrčích schopností i jeho neobyčejné laskavosti. Ať je posluchárna Václava Havla požehnána, a zaznívají v ní myšlenky a slova, která studenty povedou k poznání, k moudrosti a k pravdě,“ napsala pro slavnostní chvíli choť bývalého prezidenta. Rektor UP současně shodným dílem slavnostně otevřel i učebnu Václava Buriana, na nějž vzpomněl politolog Pavel Šaradín.

„Kdyby se někdo ptal, proč pojmenováváme učebnu po Václavu Burianovi, může mu leccos napovědět velký debatní stůl, který je uprostřed této místnosti. Václav Burian byl totiž tím, kdo velmi často a hluboce debatoval. Pokud člověk přišel s nějakým hotovým názorem, po zhruba desetiminutové diskuzi s ním názor změnil. V životě se stává, že potkáte člověka, který vás ovlivní na celý život. Pro mne je touto osobností právě Václav Burian. Jeho studnice vědění byla nesmírná. Mohli jste s ním mluvit jak o politice, současném díle v Polsku, tak o základech křesťanské civilizace,“ řekl.

Novinář, básník, překladatel a literární kritik patřil od 80. let minulého století neodmyslitelně k olomouckému kulturnímu životu a podle Pavla Šaradína by velmi dobře promlouval i k dnešku. Roli diskutéra Václava Buriana vyzdvihl i Jiří Lach, prorektor UP, když krátce promluvil o kritické diskuzi, kterou v seminářích univerzita hojně povzbuzuje. „Václav Burian mi připomíná místního Václava Havla. Oba pozitivně formovali českou společnost, politiku i umění,“ dodal. 

Zpět